> Yksityislentäjäksi > Yksityislentäjän lentolupakirja

Facebook Twitter

Lentolupakirja - yksityislentäjän lupakirja

Yksityislentäjän lentolupakirja (PPL, Private Pilot’s license)

Yleiset vaatimukset

Yksityislentäjän lupakirjaa PPL(A) varten asetetut vaatimukset määräytyvät yhteiseurooppalaisista ilmailumääräyksistä EASA PART-FCL (lupakirjat ja kelpuutukset) sekä PART-MED (lääketieteelliset vaatimukset)

Ilmailulupakirjan myöntämisen edellytyksenä on myös vähintään toisen luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus (medical), joka edellyttää valtuutetun ilmailulääkärin tarkastusta. Lisää tietoa lentäjän terveysvaatimuksista ja lista hyväksytyistä ilmailulääkäreistä löytyy täältä (TraFi ilmailu) tai ottamalla yhteyttä TTT-Aviationiin.

Ilmailulaissa ei ole mainittu ikärajaa PPL(A) -kurssin aloittamiselle, mutta ensimmäistä yksinlentoa suoritettaessa on oltava vähintään 16-vuotias, ja lupakirjaa haettaessa vähintään 17 vuotta täyttänyt.

Teoriakoulutus

TTT-Aviationin yksityislentäjän lupakirja PPL(A) -kurssilla lento-oppilas saa teoreettisen taustan lentämiseen liittyen, jota tarvitaan toimittaessa turvallisesti yksityislentokoneen päällikkönä. Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle läpileikkaus ilmailuun liittyvistä asioista.

Teoriakurssi pitää sisällään yksitoista oppiainetta, käsittäen 135 teoriaoppituntia (50 min/tunti). Jokaisesta aiheesta suoritetaan kirjallinen TTT-Aviationin koe.

PPL(A) -teoriakurssiin kuuluvat oppiaineet

Ilmailun säädökset
Ilma-aluksen yleistuntemus
Suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
Sääoppi
Lentosuunnistus
Lentotoiminta
Lennonteoria
Radiopuhelinliikenne
Perusmittarilennon teoria
Koulukoneena käytettävän lentokoneen tyyppiteoria

Oppilaan suoritettua hyväksytysti TTT-Aviationin teoriakokeet, hänet ilmoitetaan Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin kirjallisiin kokeisiin samoista teoria-aineista. Kirjallisilla kokeilla ilmailuviranomainen testaa, että lupakirjan hakijalla on riittävän laaja tietämys lentämiseen liittyvästä teoriasta.

Teoriakurssin kesto on täysipäiväisenä opiskeluna noin viisi viikkoa. Iltaisin ja viikonloppuisin järjestetyn teoriakurssin arvioitu kesto on 3-6 kk. Kurssilla on 100% läsnäolovaatimus. Mahdolliset poissaolot voidaan korvata antamalla oppilaalle yksityisopetusta tai kirjallisia kotitehtäviä. Ota yhteyttä TTT-Aviationiin ja etsitään juuri sinulle sopiva opiskelutapa.

Tärkeää on muistaa, että lentämään oppiminen on elinikäinen prosessi joka jatkuu myös PPL(A) -kurssin jälkeen. TTT-Aviation järjestää myös lisäkoulutusta, jo lentolupakirjan omaaville henkilöille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan lentämisen ihmeellisessä ja kiehtovassa maailmassa.

Lentokoulutus

Oppilaalle ei tarvitse uusien määräysten mukaan hakea enää oppilaslupakirjaa joten lentokoulutus voidaan aloittaa välittömästi. Oppilaan tulee käydä ennen kurssille tuloa ilmailulääkärin tarkastuksessa. Oppilaan läpäistäessä ilmailulääkärin tarkastus, hänelle myönnetään 2. luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus (medical). Lentokoulutusvaiheessa aletaan siirtämään käytäntöön teoriakurssilla opittuja asioita.

PPL(A) -kurssin minimi lentovaatimus on 45 tuntia. Lento-ohjelma pitää sisällään lentokoneen hallintaan liittyviä harjoituksia (kaartoja, vaakalentoa, nousua, liukua, sakkauksia, hidaslentoa), yleistä toimintaa lentopaikoilla ja eri ilmatiloissa, radiopuhelinliikenteen harjoittelua (RTF), lento- ja radiosuunnistusta, perusmittarilentämistä sekä hätätilanteiden harjoittelua lentämisessä. TTT-Aviationin tavoitteena on kouluttaa oppilaasta turvallinen ja hyvää ilmailutapaa noudattava ilmailija, olipa tähtäimessä sitten liikennelentokoneen maisemakonttori tai pienkoneen ohjaamo.

Yksinlentovaiheessa lento-oppilas suorittaa itsenäisesti lento-ohjelman mukaisia lentoharjoituksia, lennonopettajan valvoessa toimintaa maasta. Yksinlentovaihe kehittää lento-oppilaan itsevarmuutta lentää yksin ja on tärkeä välivaihe oppilaan kehittymisessä turvalliseksi lentäjäksi.

Kurssin viimeinen lento on lentokoe Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin hyväksymälle tarkastuslentäjälle. Lentokokeen hyväksytyn suorituksen jälkeen oppilas saa saman tien väliaikaisen luvan lähteä lentämään ilman viivettä. Tämän jälkeen henkilö voi omatoimisesti käydä lentämässä yksin lentokoneilla.

TTT Avation tarjoaa yksityislentäjän lupakirjaan PPL(A) sekä yölentokelpuutukseen (NF) tähtäävää koulutusta. Haluan tarjota korkealaatuista, kohtuuhintaista ja turvallisuushakuista lentokoulutusta.

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) (Private Pilot Licence (Aeroplanes)) oikeuttaa lentämään yksin sekä ottamaan matkustajiksi esimerkiksi kavereita ilman, että ottaa kyydistä maksua. Kuluja voidaan kavereiden kesken jakaa (maksimissaan 6 paikkaisella lentokoneella) Yksityislentäjän lupakirjalla ei siis saa harjoittaa ilmailua ansiotarkoituksessa.

Lentäjä voi peruskurssin jälkeen laajentaa lento-osaamistaan erilaisten kelpuutusten avulla.
Yölentokelpuutuksen, NF (Night Flying) haltija voi lentää yöllä
Vesilentokelpuutus SEP (Sea) (Single Engine Piston (Sea)) mahdollistaa lentämisen vesikoneilla
Mittarilentokelpuutus IR(A) (Instrument Rating (Aeroplanes)) lentämisen huonommalla säällä pilvessä ilman ulkoista horisonttia
Taitolentokurssi mahdollistaa taitolentämisen harjoittelun, jolloin G-voimat tulevat tutuksi ja koneen käsittelytaidot missä tahansa asennossa paranevat.

Teoriakurssejamme järjestetään ympäri Suomea. Kotikenttämme on tällä hetkellä Helsinki-Malmin lentoasema. Oppilaiden tarpeen mukaan järjestämme kursseja, joten ota rohkeasti yhteyttä meihin järjestelyihin liittyen.

Tervetuloa maailmaan, jossa taivas ei ole rajana!

Osta PPL-lupakirja verkkokaupasta

Takaisin