> Yksityislentäjäksi > Mitä hyvitystä saan LAPL-lentolupakirjasta kun haluan PPL ja miten muuntokoulutus tapahtuu?

Facebook Twitter

Mitä hyvitystä saan LAPL-lentolupakirjasta kun haluan PPL ja miten muuntokoulutus tapahtuu?

Jos sinulla on LAPL-lentolupakirja ja haluat PPL:n niin on olemassa mahdollisuus muuntokoulutuksella saada lupakirja hankittua. Muuntokoulutuksessa teoriakoulutus käy sellaisenaan ja myös koko LAPL 30 tunnin lentotuntimäärä voidaan hyvittää sinulle jolloin noin 15 lentotunnin lentämisen jälkeen voit saada PPL lentolupakirjan. Tämä on merkittävä muutos koska aiemmin ultralupakirjan suorittaneet henkilöt joutuivat käymään kokonaan teoriakoulutuksen ja lentokokemuksesta hyvitettiin maksimissaan 10h nyt pääset edullisemmalla ja pienemmällä työmäärällä.

Alla on kuvattu Suomen ilmailuviranomaisen koulutusesitys LAPL -> PPL muuntokoulutukseksi

Vaihtoehtoinen menettely AltMoC / Suomi

AltMoc FCL.21.A (b) PPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

LENTOKOULUTUS LAPL(A) LUPAKIRJAN HALTIJOILLE

(a) Lentokoulutus (i) Lentokoulutuksen tulee noudattaa perusperiaatteita, jotka on julkaistu AMC1 FCL.210.A kohdassa (b).

(b) Lentokoulutusohjelma

(1) Lentoharjoitteiden aikana on noudatettava hyvää ilmailutapaa ja tarkkailtava ympäristöä, tätä tulee korostaa koko koulutuksen ajan

(2) Lentokoulutusohjelma perusteena on AMC 1 FCL.210.A kohta (c) PPL(A) lentokoulutusohjelma. Koulutusohjelman tulisi sisältää vähintään seuraavat koululennot:

(i) Harjoitus 1: Kaartaminen: (A) Jalkaohjaimien virheellinen käyttö kaarrossa (sivuluisut soveltuvilla konetyypeillä)
(ii) Harjoitus 2: Syöksykierteen välttäminen (A) Tarkistukset ennen aloittamista (B) Alkavan syöksykierteen oikaisu (sakkaus siten, että kone kallistuu noin 45°) (C) Opettaja pyrkii viemään oppilaan huomion muuttaen tilanteen yllättäväksi

Huomio 1: Sakkauksen oikaisu ja syöksykierteen välttämiskoulutusta tulisi vähintään kaksi tuntia yhteensä, aiempi LAPL(A) lupakirjakoulutus huomioiden.

Huomio 2: Liikehtimistä, massaa ja massakeskiön asemaa koskevia lentokäsikirjan rajoituksia on noudatettava.

(iii) Harjoitus 3: Lentosuunnistus

(A) Lennon suunnittelu (a) Karttojen valinta ja valmistelu
(1) valvottu ilmatila
(2) vaara-, kielto- ja rajoitusalueet

(B) Lähtö (a) radiosuunnistusleitteiden käyttö
(iv) Harjoitus 4: Radiosuunnistus (A) VOR:n käyttö

(a) käytettävissä olevat VOR-majakat, AIP:n tiedot, taajuudet
(b) viritys ja VOR-majakan tunnistaminen
(c) radiaalin valinta (OBS)
(d) TO/FROM-näyttö, sijainnin määritys suhteessa VOR-majakkaan
(e) poikkeamanäyttö (CDI)
(f) radiaalin määritys
(g) radiaalille hakeutuminen ja radiaalin seuraaminen
(h) VOR-aseman ylitys (i) sijainnin määritys kahden VOR:n avulla

(B) Radiokompassin (ADF) käyttö - suuntaamattomat radiomajakat (NDB)
(a) käytettävissä olevat radiomajakat, AIP:n tiedot, taajuudet
(b) viritys ja radiomajakan tunnistaminen
(c) sijainnin määritys suhteessa radiomajakkaan
(d) kohtilento

(C) Etäisyydenmittauslaitteen (DME) käyttö
(a) viritys ja DME-aseman tunnistaminen
(b) toimintamoodit: etäisyys, maanopeus, lentoaika

Huomio 3: Opettajan on varmistuttava, että oppilaalla on riittävä taitotaso radionavigoinnista PPL(A) lupakirjan myöntämiseksi.

(v) Harjoitus 5: Perusmittarilento
(a) fyysiset aistimukset
(b) mittareihin luottaminen; asentomittarilento
(c) mittareiden rajoitukset

(d) peruslentoliikkeet
(a) suora vaakalento eri ilmanopeuksilla ja lentoasuilla
(b) nousu ja korkeuden vähentäminen
(c) mittarikaarrot vaakalennossa, nousussa ja liu’ussa, oikaisu määrättyyn suuntaan
(d) oikaisu suoraan vaakalentoon nousu- ja liukukaarroista Huomio 4: Siltakurssin aikana tulisi suorittaa vähintään kaksi tuntia perusmittarilentokoulutusta.

(c) BITD
(1) BITD – laitetta voidaan käyttää seuraavissa lentokoulutuksissa:
(i) Perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä
(ii) Radiosuunnistus
(iii) Perusmittarilento

(2) BITD – laitetta voidaan käyttää seuraavin edellytyksin:
(i) Koulutus tulee täydentää lentokoneessa suoritetulla koulutuksella
(ii) Lennon sisältö tulee pystyä tallentamaan ja ne tulee olla saatavilla
(iii) Koulutuksen antaa lennonopettaja (FI(A)) tai mittarilennonopettaja (IRI(A))

Takaisin