> Yksityislentäjäksi > Haluat LAPL lupakirjan ja sinulla aiempi EASA-lentolupakirja?

Facebook Twitter

Haluan LAPL(A)-lentolupakirjan ja minulla on muun ilma-alusryhmän EASA-lupakirja. Mitkä vaatimukset minun pitää täyttää?

Teoriakoulutus suoritetaan lentomiehistöasetuksen 1178/2011 lisäyksen 1 mukaisesti hyväksytyssä LAPL(A)-koulutusorganisaatiossa (ATO):

LAPL-, PPL-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän lupakirjan haltijan on saatava teoriakoulutusta ja läpäistävä teoriakoe asianmukaisella tasolla seuraavista oppiaineista:

lennonteoria
lentotoimintamenetelmät
suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
ilma-aluksen yleistuntemus
lentosuunnistus.

Teoriakoe suoritetaan viranomaiskokeena.

Lentokoulutuksen suorittamiseen on kaksi eri vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1. Nykyinen lupakirja LAPL(S) TMG -laajennuksella ja hakijalla riittävästi TMG-lentokokemusta

FCL.110.A LAPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen b) Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus. LAPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava lentänyt TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia lentoaikaa, ja hänen on täytettävä FCL.135.A kohdan a kohdan vaatimukset lentokoneella.

FCL.135.A LAPL(A) – Oikeuksien laajentaminen toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon a) LAPL(A)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen luokkaan tai versioon, jolla lentokoe on suoritettu.

Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä täyttää uudella luokalla seuraavat vaatimukset:

1) hän on saanut 3 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien

i) 10 lentoonlähtöä ja laskua opettajan kanssa

ii) 10 lentoonlähtöä ja laskua yksin opettajan valvonnassa

2) hän on suorittanut lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso uudella lentokoneluokalla. Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso toisen luokan lentokoneesta seuraavissa oppiaineissa:

i) lentotoimintamenetelmät

ii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

iii) ilma-aluksen yleistuntemus.

Vaihtoehto 2. Muut kuin vaihtoehdon 1 mukainen lentolupakirja ja/tai -kokemus

FCL.110.A LAPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a) LAPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, johon on kuulunut vähintään

1) 15 tuntia koululentoja opettajan kanssa sen luokan lentokoneella, jolla lentokoe suoritetaan

2) 6 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon on kuulunut vähintään 3 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle.

c) Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää se hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa

2) olla yli 50 % a kohdassa vaadituista tunneista

3) sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

Pyydä sinulle räätälöityä tarjousta!

Uusi EASA lupakirjaluokka (A)Lentokone, (B) ilmapallo, (S) purjekone, (H) helikopteri, (TMG) laajennus. LAPL(A)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen luokkaan tai versioon, jolla lentokoe on suoritettu.

Maksimi lentoonlähtöpaino 2000 kg ja 3 matkustajaa, koneessa max 4 henkilöä

Ultrakevyillä ja muilla Annex II ilma-aluksilla hankitun kokemuksen hyvittäminen EASA LAPL lupakirjaa varten

Trafilta on tiedusteltu mahdollisuutta lukea hyväksi ultrakevyillä lentokoneilla ja muilla Annex II ilma-aluksilla kerrytettyä lentoaikaa EASA LAPL lupakirjaa varten. Trafi katsoo, että on tarkoituksenmukaista antaa mahdollisuus ottaa huomioon myös muiden kuin lentomiehistöasetuksen soveltamisalaan kuuluvilla ilma-aluksilla kerrytetty päällikkökokemus.

Hyvityksestä päättäminen

Lentomiehistöasetuksen mukaan hyvityksen määrästä päättää se hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella. Arviointilennon sisältö on määritelty AMC:ssä. Lento ja sen perusteella annettava hyvitys on dokumentoitava ja toimitettava lupakirjahakemuksen mukana Trafille.

Asetuksen kohta Vaadittu lentokoulutus Hyvityksen enimmäismäärät* Lisäksi koulutukseen kuuluttava vähintään LAPL(A) lupakirja FCL.110.A 30h 15h kokonaiskokemuksesta ja 7,5 h koululennoista opettajan kanssa 6 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon on kuulunut vähintään 3 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti.

Takaisin