> FAQ

Facebook Twitter

Usein kysytyt kysymykset

Klikkaamalla plussaa tai kysymystä aukeaa vastaus kyseiseen kohtaan.

Yleistä

+ Missä voin lentää?

Suomessa on 25 valvottua lentoasemaa sekä yli 50 valvomatonta lentopaikkaa ja kevytlentopaikkaa. Niillä toimivien yhdistysten kautta pääsee helpoimmin toimintaan mukaan.

Ilmatilaa saa Suomessa käyttää pääsääntöisesti vapaasti ilmailuun, mutta joissain ilmatilan osissa, kuten lentoasemien lähestymisalueilla ja lentoväylissä, lentämiseen vaaditaan lennonjohtoselvitys. Lisäksi on olemassa vaara- ja rajoitusalueita, jotka voidaan sulkea ilmaliikenteeltä esimerkiksi Puolustusvoimien ammuntojen takia.

Lentopaikkojen lisäksi lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin voi Suomessa tilapäisesti käyttää avoimia vesialueita ja maanomistajan luvalla muita sopivia alueita. On syytä kuitenkin huomioida mahdolliset rajoitukset esimerkiksi moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytölle. Ilma-aluksen lentokäsikirjan ohjeita käytettävissä olevan kiitotien pituudesta ja reunaesteistä tulee noudattaa kaikissa tapauksissa.

Myös ulkomaille lentäminen on mahdollista, erityisesti EU:n sisällä. Tällöin lentäjällä on syytä olla englanninkielinen radiopuhelimenhoitajan kelpuutus. Tyyppihyväksymättömällä ilma-aluksella ulkomaille aiottaessa lentäjän tulee varmistaa etukäteen, että ao. maan viranomainen sallii kyseisellä ilma-aluksella lentämisen ilmatilassaan.

Ilma-aluksen varustukselle on erilaisia vaatimuksia ilmatilan eri osissa. Vähäisimmällä varustuksella pärjää valvomattomassa ilmatilassa, jota Suomessa on melko runsaasti. Valvottuun ilmatilaan lennonjohtoselvityksen saamiseksi vaaditaan yleensä vähintäänkin ilmailuradio. Tutkavastaaja eli transponderi helpottaa selvityksen saamista vilkkaampiin ilmatilan osiin.

+ Onko harrasteilmailu turvallista?

Sanotaan, että ilmailu ei lähtökohtaisesti ole turvallista, mutta siitä tehdään turvallista. Tämä tapahtuu huolellisella valmistautumisella jokaiselle lennolle. Liikenneilmailussa tässä on päästy niin pitkälle, että lähtokohtaisesta turvattomuudestaan huolimatta lentomatkustuksesta on tehty kaikkein turvallisin matkustusmuoto.

Harrasteilmailussakin tekninen vika on harvoin syynä onnettomuuksiin. Useimmiten sen sijaan lentäjä on tavalla tai toisella ylittänyt taitonsa, esimerkiksi lentämällä itselleen liian vaativiin sääolosuhteisiin, tekemällä liian vaativia lentoliikeitä liian pienillä turvamarginaaleilla tai muutoin valmistautunut lentoon huolimattomasti. Yhdestä yksittäisestä syystä onnettomuuksia ei yleensä tapahdu, vaan liian monen riskitekijän yhtäaikainen toteutuminen lopulta johtaa onnettomuuteen.

Harrasteilmailija voi siis itse vaikuttaa hyvin paljon toimintansa riskitasoon omilla valinnoillaan ja pitämällä itsensä tietoisena mahdollisista riskeistä. Perusasiat näistä opitaan jo lupakirjakursseilla, mutta tietojaan on syytä päivittää jatkuvasti seuraamalla mm. alan julkaisuja ja keräämällä ns. kuppilatiimaa.

Tilastollisesti harrasteilmailu vastaa riskitasoltaan esimerkiksi moottoripyöräilyä.

+ Mitä vaiheita lentoon kuuluu?

Tyypillinen lento jakaantuu kolmeen vaiheeseen: lennon suunnittelu, itse lento ja lennon lopettaminen.

Lennon suunnittelu

Huolellinen lennon valmistelu on tärkeä osa lentoturvallisuutta. Ennen lennolle lähtöä selvitetään ilmailun tietojärjestelmän avulla sääolosuhteet lähtö- ja määräpaikalla sekä aiotulla reitillä. Samalla selvitetään mahdollisten lennonjohtoelimien aukioloajat ja aktiiviset vaara-alueet sekä tehdään polttoaine- ja kuormauslaskelmat.

Lennon suoritus

Itse lennon suoritus alkaa ilmailuvälineen huolellisella tarkastamisella ja lentokuntoon saattamisella. Lennon aikana seurataan lennon edistymistä suunnitelmaan verrattuna, jolloin voidaan havaita mahdolliset poikkeamat hyvissä ajoin. Esimerkiksi suunniteltua voimakkaampi vastatuuli voi vaatia lentokorkeuden tai -nopeuden muuttamista tai ylimääräisen välilaskun tekemistä polttoainetäydennystä varten.

Lennon lopetus

Laskeutumisen jälkeen täytetään asiakirjat, kuten ilma-aluksen lokikirja, pysäköidään ilma-alus ja laitetaan mahdolliset seisontasuojat. Jos lentosuunnitelma on jätetty lennonjohdolle ja laskeudutaan valvomattomalle lentopaikalle, täytyy muistaa myös päättää lentosuunnitelma.

+ Kielitaitomerkintä

Tarvitset kansainvälisen siviili-ilmailujärjerjestö ICAOn edellyttämän kielitaitomerkinnän englannin kielestä:
• lentäessäsi ulkomailla.
• käyttäessäsi englannin kieltä radiopuhelinliikenteessä Suomessa.
• käyttäessäsi mittarilentokelpuutusta.

Englannin kielen kielitaitomerkinnän saat lupakirjaasi suorittamalla kielitaitokokeen Trafin valtuuttamalle kielitaitotarkastajalle.

Trafi myöntää kielitaitomerkinnän hakemuksesta kielitaitokokeesta annetun todistuksen perusteella. Valtuutettu kielitaitotarkastaja saa tehdä lupakirjaan merkinnän kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamisesta.

Kielitaitomerkinnän voimassaoloaika riippuu lupakirjaluokasta ja kielitaidon tasosta. Kielitaitomerkinnät ovat voimassa seuraavasti:
• Taso 6 on voimassa toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia.
• Taso 5 on voimassa kuusi vuotta.
• Taso 4 on voimassa ohjaamomiehistöllä neljä vuotta ja lennonvarmistushenkilöstöllä kolme vuotta.

+ Kelpuutukset

Lentolupakirjan voimassa olevat kelpuutukset määrittelevät lupakirjanhaltijan eli ilma-aluksen ohjaajan oikeudet. Trafi myöntää lentolupakirjoihin liitettävät kelpuutukset, jotka sallivat lupakirjan haltijan käyttää lupakirjaansa monipuolisemmin. Kelpuutuksia ovat esimerkiksi tyyppi- ja luokkakelpuutukset sekä kouluttajakelpuutukset.

Kelpuutuksen hankkimiseen liittyy teoria- ja lentokoulutusta sekä lentokoe. Joihinkin kelpuutuksiin liittyy myös teoriakoe.

Kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

Lupakirjaan merkittyjen kelpuutusten voimassaoloa jatketaan kelpuutuksesta riippuen joko kokemuksella, koululennolla tai tarkastuslennolla tai niiden yhdistelmillä. Vanhentunut kelpuutus voidaan uusia yleensä kertauskoulutuksella ja tarkastuslennolla.

Tarkastuslentäjät voivat jatkaa kelpuutusten voimassaoloa sekä myös uusia vanhentuneita kelpuutuksia mikäli:
• kelpuutus on merkittynä lupakirjaan ja
• kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on alle 3 vuotta.

Kelpuutuksen väliaikainen käyttöoikeus

Tarkastuslentäjä voi myöntää hyväksytyn lentokokeen jälkeen väliaikaisen oikeuden käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia. Tällöin lupakirjan haltija pääsee hyödyntämään uutta kelpuutustaan jo odottaessaan uuden lupakirjan valmistumista.

+ Mikä on lentokokeen, tarkastuslennon ja pätevyyden arvioinnin ero?

Lentokoe

Lentokoe on taidonnäyte, joka annetaan uuden lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä varten. Lentokokeeseen sisältyy lento-osio sekä tarkastuslentäjän pitämä suullinen kuulustelu.

• PPL lentokoe - Tilaa itse tarkastuslento ottamalla yhteyttä tarkastuslentäjään
• CPL lentokoe - Kouluttaja tai tarkastettava esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaisesti ottamalla yhteyttä lentokokeet(at)trafi.fi
• IR lentokoe - Kouluttaja tai tarkastettava esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaisesti ottamalla yhteyttä lentokokeet(at)trafi.fi
• ATPL lentokoe - Kouluttaja tai tarkastettava esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaisesti ottamalla yhteyttä lentokokeet(at)trafi.fi

Yhteydenotto lupakirjat ja pätevyydet – yksikköön, lentokokeet(at)trafi.fi tulee ottaa IR/CPL/ATPL lentokokeiden osalta vähintään 14 vuorokautta ennen tarkastustapahtuman suunniteltua ajankohtaa.

Tarkastuslento

Tarkastuslento on taidonnäyte, joka annetaan kelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten. Tarkastuslentoon sisältyy lento-osio sekä tarkastuslentäjän pitämä suullinen kuulustelu.

Tilaa itse tarkastuslento ottamalla yhteyttä tarkastuslentäjään.

Pätevyyden arviointi

Pätevyyden arviointi liittyy tarkastuslentäjän hyväksyntään tai lennonopettajan kelpuutukseen.

Kouluttaja tai tarkastettava esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaisesti ottamalla yhteyttä lentokokeet(at)trafi.fi.

Yhteydenotto lupakirjat ja pätevyydet – yksikköön tulee ottaa pätevyyden arviointien osalta vähintään 14 vuorokautta ennen tarkastustapahtuman suunniteltua ajankohtaa.

+ Mitä tarkoittaa kelpuutuksen väliaikainen käyttöoikeus? Tarkastuslentäjä voi myöntää hyväksytysti suoritetun lentokokeen jälkeen JAR-FCL tai EASA Part-FCL lupakirjan haltijalle väliaikaisen oikeuden käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia odottaessaan merkintää lupakirjaan.
+ Ketkä saavat kouluttaa lentäjiä ja mitkä ovat vaatimukset?

Lentokoulutuksen tai siihen liittyvän teoriakoulutuksen ja ilmailun eräiden ammattiryhmien koulutukseen vaaditaan koulutuksen antajalta ilmailuviranomaisen myöntämä koulutuslupa tai koulutusorganisaation hyväksyntä muutamaa pienimuotoisen

koulutuksen poikkeusta lukuun ottamatta. EASA-lupakirjoihin tähtäävää koulutusta voivat antaa vain hyväksytyt koulutusorganisaatiot (ATO, Approved Training Organization), jotka täyttävät EASA:n asettamat vaatimukset.

Ilmailuviranomainen Trafi toimii eräänlaisena koulutettavan kuluttaja-asiamiehenä, sillä myöntäessään koulutuslupaa tai -hyväksyntää se pyrkii varmistamaan lentokoululta mm. seuraavat asiat:

• Koululla on tarkoituksenmukainen henkilöstö, koulutustilat ja koulutuskalusto. Tämä pitää sisällään ilma-alukset ja maaharjoittelulaitteet.

• Koulutus järjestetään koulutukseen soveltuvalta lentopaikalta. Vaatimuksina ovat esimerkiksi ensiapu- ja palonsammutusvälineet, puhelin, tuulen suunnan osoitin, loukkaantuneen henkilön kuljetukseen sopiva kuljetusväline sekä radiovarustus maan ja ilma-aluksen välisen radioyhteyden hoitamiseen.

• Kouluttajalla on tarjota oppilaalle jaettavaksi ja tutustuttavaksi tarpeellinen kirjallisuus.
• Koulutus järjestetään turvallisesti ja ilma-aluksissa on peruskoulutuksessa vaadittavat lisävakuutukset.
• Koulutusohjelmat ovat korkealaatuisia. Käytössä olevilta koulutusohjelmilta vaaditaan hyväksyntä.
• Lennonopettajina toimivilla on siihen saatu koulutus ja oikeus eli voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus.

+ Mitä tarkoittaa tyyppihyväksyntä ilma-aluksella?

Sarjavalmistusta varten ilma-alustyypille myönnetään tyyppihyväksyntä, kun se täyttää ao. tyyppihyväksyntävaatimukset. Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on antanut yhteiset eurooppalaiset tyyppihyväksyntävaatimukset (Certification Specification) eurooppalaisen tyyppihyväksynnän myöntämiseksi.

Ilma-alus voi olla tyyppihyväksytty myös ulkomaisten, esimerkiksi USA:n FAA:n tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti.

Ansiolentotoimintaan käytettävän ilma-aluksen on oltava tyyppihyväksytty.

Koe- ja harrasteluokan ilma-alukset

Ultrakevyille ilma-aluksille ei myönnetä tyyppihyväksyntää, vaan ne kuuluvat aina koe- ja harrasteluokan ilma-aluksiin. Kaupallisesti valmistettaville ultrakeveille voidaan tyyppitarkastuksen perusteella myöntää tyyppitodistus, joka mahdollistaa rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen myöntämisen ilma-alukselle.

Harrasterakenteisten tai muutettujen ilma-alusten, jotka ovat kokonaan tai suurimmalta osin itse valmistettuja, rakentamiseen tarvitaan ilmailuviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Harrasterakenteinen ilma-alus voi kuulua muuhunkin luokkaan kuin ultrakeveisiin. Tähän luokkaan kuuluvat myös koetarkoituksiin rakennetut ilma-alukset, kuten uutta tyyppiä edustavat prototyypit, joilla ei vielä ole tyyppihyväksyntää.

Ilma-alusluokkaLuokan suurin sallittu lentoonlähtömassaSuurin paikkalukuSakkausnopeus enintäänHyväksyntä
Ultrakevyet lentokoneet450 kg (495 kg kellukkeilla)265 km/hTyyppitodistus/ harrasterak.
Lentokoneet (LSA)600 kg282 km/hTyyppihyväks./ harrasterak.
Lentokoneet (ELA1)1 000 kg4110 km/hTyyppihyväks./ harrasterak.
Lentokoneet (yksimoottoriset mäntämoottorikoneet)2 730 kg(19)110 km/hTyyppihyväks./ harrasterak.
Lentokoneet (yksimoottoriset turbiinimoottorikoneet)2 730 kg(19)110 km/hTyyppihyväks./ harrasterak.
Purjelentokoneet (ELA1)50 kg (850 kg apumoottorilla)290 km/hTyyppihyväks./ harrasterak.
Moottoripurjelentokoneet (ELA 1)850 kg290 km/hTyyppihyväks./ harrasterak.
Kuumailmapallo (ELA1)Tyyppihyväks./ harrasterak.
Autogyro (gyrokopteri)560 kg2Tyyppihyväks./ harrasterak.
Ultrakevyet helikopterit450 kg2Tyyppihyväks./ harrasterak.
HelikopteritTyyppihyväks./ harrasterak.
+ Tyyppihyväksytyn ilma-aluksen lentokelpoisuus?

Ilma-alus on lentokelpoinen silloin, kun se on suunniteltu, valmistettu, huollettu ja varustettu siten, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun. Tyyppihyväksytyn ilma-aluksen omistajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kone on huollettu ja varustettu tyyppihyväksynnän haltijan ohjeiden mukaan ohjeissa määriteltyjä käynti- ja kalenteriaikarajoja noudattaen.

Noudatettavat ohjeet

Tyyppihyväksyntä myönnetään lentokoneille (helikoptereille), moottoreille ja potkureille. Lisäksi ilma-aluksiin voidaan tehdä muutoksia tyyppihyväksyntään erilaisilla lisätyyppihyväksynnöillä ja yksittäisillä muutostyöhyväksynnöillä.

Yleensä esim. lentokoneen tyyppihyväksynnän haltijan (eli useimmiten valmistajan) huolto-ohjeet kattavat myös siihen asennettujen tyyppihyväksynnän mukaisen moottorin ja potkurin huolto-ohjeet. Mikäli ilma-alukseen on esimerkiksi lisätyyppihyväksynnällä vaihdettu tyyppihyväksynnästä poikkeava potkuri tms., on tällöin noudatettava lisätyyppihyväksynnän haltijan tai potkurin tyyppihyväksynnän haltijan huolto-ohjeita näiltä osin.

Tyyppihyväksynnän ja lisätyyppihyväksynnän haltijat päivittävät huolto-ohjeitaan aika ajoin kertyneiden käyttökokemusten perusteella. Myös tyyppihyväksynnän haltijan toimivaltainen viranomainen ja ilma-aluksen rekisteröintivaltion toimivaltainen viranomainen voivat julkaista lentokelpoisuusmääräyksiä (Airworthiness Directive, AD), jotka voivat vaikuttaa huoltovaatimuksiin.

Ilma-aluksen lentokelpoisuuden säilyttämiseksi sen on siis oltava huollettu kaikkien näiden ohjeiden mukaisesti. Huoltovaatimusten hallinnoimiseksi ilma-alukselle on ylläpidettävä huolto-ohjelmaa, jossa kaikki em. ohjeet on huomioitu. Huolto-ohjelman tulee olla rekisteröintivaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

Kuka hallinnoi

Yksityiskäytössä olevan ilma-aluksen omistaja tai käyttäjä voi laatia huolto-ohjelman ja hallinnoida ilma-aluksensa lentokelpoisuutta itse tai tehdä sopimuksen hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation (EASA Osa M Subpart G -organisaatio, CAMO) kanssa huolto-ohjelman laatimisesta ja/tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta.

Kuka saa huoltaa

Tyyppihyväksytyn ilma-aluksen huolto-ohjelman mukaiset huollot tulee tehdä valtuutetun huoltohenkilöstön tai hyväksytyn huolto-organisaation toimesta (yksityiskäytössä EASA Part 145 tai Part M Subpart F huolto-organisaatio, tai ELA1 ilma-alusten kohdalla myös lupakirjamekaanikko). Huolto-organisaatio ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voivat olla samakin organisaatio, mikäli sillä on molemmat toimiluvat, mutta sen ei tarvitse olla sama. Ilma-alus voi olla vain yhden jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hallinnassa kerrallaan, mutta huolto-ohjelman mukaisten huoltojen tekemiseen voi käyttää mitä tahansa asianmukaisesti hyväksyttyä huolto-organisaatiota.

Yksityiskäytössä olevan ilma-aluksen osalta hyväksytyksi huolto-organisaatioksi katsotaan myös ns. lentäjä-omistaja (Pilot-Owner) niiden töiden osalta, jotka on huolto-ohjelmassa erikseen määritelty sellaisiksi, jotka tietyn pätevyyden omaava nimetty lentäjä-omistaja voi tehdä.

+ Lentokäsikirjat ja tarkastuslistat?

Lentokäsikirjat ja niiden hyväksyntämenetelmät ovat uudistuneet Euroopan lentoturvallisuusviranomaisen toimivallan laajentumisen myötä. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA (European Aviation Safety Agency) hyväksyy ilma-alusten uudet lentokäsikirjat konetyypeittäin.

Lentokäsikirja on olennainen osa ilma-aluksen tyyppihyväksyntää. Koska tyyppihyväksyntä on siirtynyt EASAn toimivaltaan, ei lentokäsikirjaa tarvitse enää lähettää hyväksyttäväksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiiin. EASA hyväksyy uudet lentokäsikirjat konetyypeittäin.

Käsikirjoja ei tarvitse toimittaa EASAan, sillä hyväksyntä on uusissa käsikirjoissa jo valmiina. Niissä on teksti "EASA approved" sekä hyväksyntään liittyvä numero. Trafi ei myöskään enää kirjoita ilma-aluksille konekohtaista lentokäsikirjan etulehteä.

Tarkistuslista

Ilma-aluksessa on oltava tarkistuslista, jonka sisältö vastaa hyväksytyn lentokäsikirjan toimintaohjeita, ilma-aluksen varustusta ja ilma-alukselle hyväksyttyä lentotoimintamuotoa. Tarkistuslista voi olla suomen kielellä tai samalla kielellä kuin lentokäsikirja. Jollei tarkistuslistan sisältöä ole määritelty lentokäsikirjassa, on tarkistuslistassa esitettävä tarpeelliset menettelyt, jotka liittyvät normaalitoimintaan, epänormaaleihin tilanteisiin ja hätätilanteisiin.

Ultrien ja harrasterakenteisten ilma-alusten lento-ohjekirjat hyväksyy edelleen ilma-aluskatsastaja. Lentokäsikirja tarvitaan vain niissä ilma-aluksissa, joiden tyyppispesifikaatiossa sellainen mainitaan. Monissa vanhemmissa koneissa riittävät ohjekilvet.

Vanhat lentokäsikirjat kelpaavat sellaisenaan edellyttäen, että ne ovat ajan tasalla. Lentokäsikirja saa edelleen olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

+ Ilma-alusten hyväksytyt muutostyöt?

Suomalaiseen ilma-alukseen asennettavan muutostyön tulee olla Euroopan turvallisuusviraston hyväksymä. Ennen EASAn perustamista Suomessa tai jossain muussa jäsenvaltiossa hyväksytyt muutostyöt katsotaan EASAn hyväksymiksi. Harrasteilma-alusten osalta muutostyöhyväksynnät myöntää ilmailuviranomainen kansallisten määräysten mukaisesti.

Ilmailuviranomainen on kerännyt Suomessa rekisteröityihin ilma-aluksiin tehtyjä muutostöitä listalle (1.9.09). Kaikki ennen 28.9.2003 Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa hyväksytyt muutostyöt voidaan katsoa EASAn hyväksymiksi.

Myös ennen 28.9.2003 asennetut STC:t katsotaan EASAn hyväksymiksi.

+ Mikä on melutodistus?

Melutodistuksen avulla ilma-aluksen miehistö pystyy todistamaan aluksen aiheuttaman melutason. Lentoasemat vaativat usein niille laskeutuvilta ilma-aluksilta melutodistuksen. Joillakin asemilla meluisasta koneesta on maksettava ylimääräistä melumaksua. Suomessa melumaksu peritään Helsinki-Vantaan lentoaseman yöaikaisilta (2300-0600 LMT) lentoonlähdöiltä suihkuturbiinimoottoreilla varustetuilta ilma-aluksilta.

Melutasot vaihtelevat ilma-alustyypeittäin. Suuret lentokoneet aiheuttavat eniten melua. Sallittu melutaso määritellään kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn melunormeissa ICAO Annex 16. Suomessa ja useissa muissa maissa lentäminen suihkulentokoneilla, jotka eivät täytä ICAO Annex 16, niteen I, osan 2 luvun 3 melumääräyksiä, on kielletty. Jos ilma-aluksen on osoitettu täyttävän yhdysvaltalaisen FAR Part 36:n melutasovaatimukset, täyttää se yleensä myös ICAOn vaatimukset.

Jos ilma-aluksella on meluhyväksyntä, ilmenee aluksen aiheuttama melu yleensä ilma-aluksen rekisteröinnistä vastaavan viranomaisen myöntämästä melutodistuksesta.

Suomessa rekisteröidyn ilma-aluksen melutodistusta voi hakea ilma-aluksen omistaja, käyttäjä tai haltija. Silloin kun Euroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA vastaa ilma-aluksen tyyppihyväksynnästä, melutodistus voidaan myöntää vain, jos ilma-alus mahdollisine muutostöineen löytyy EASAn ylläpitämästä melutietokannasta osoitteessa http://www.easa.europa.eu/ws_prod/c/c_tc_noise.php

Jos ilma-aluksen valvonta on suomalaisen lainsäädännön alainen, melutodistus voidaan myöntää myös, jos meluarvot löytyvät lentokäsikirjasta, tyyppihyväksymisasiakirjasta tai myyntimaan myöntämästä melutodistuksesta. Ellei virallisesti hyväksyttyjä meluarvoja löydy näistä asiakirjoista, on ilma-aluksen melu mitattava erikseen. Tällöin on paras turvautua johonkin akustiikka-alan yritykseen, joka on perehtynyt ICAOn melunmittausvaatimuksiin.

Melutodistushakemuksen käsittelyaika on noin viikko.

+ Ilma-alusten huolloista

Ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden yhtenä edellytyksenä on, että se on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ja huollon on tehnyt hyväksytty huoltaja. Suuremmat huoltotoimenpiteet täytyy erityisesti tyyppihyväksytyille ilma-aluksille tehdä hyväksytyssä huolto-organisaatiossa, yksinkertaisempia töitä voi tehdä henkilö, jolla on huoltomekaanikon lupakirjan, tai jopa ns. lentäjä-omistaja. Harrasterakenteisen ilma-aluksen rakentaja saa pääosin huoltaakin koneensa itse.

Vauriokorjaukset

Pienet vauriokorjaukset, jotka voidaan tehdä huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, voi tehdä hyväksytty huolto-organisaatio siten kuin hyväksytyissä huolto-ohjeissa määrätään. Suuremmille korjauksille, joille ei ole hyväksyttyjä huolto-ohjeita, tulee hakea lupa ilmailuviranomaiselta.

EASA-ilma-alusten huoltotoiminta

Tyyppihyväksyttyjen EASAn vastuulla olevien ilma-alusten huoltotoiminnassa tulee noudattaa EASAn osa M -määräyksiä, joiden mukaan huoltoiminta tulee järjestää ilma-aluksen hyväksytyn huolto-ohjelman mukaisesti (M.A.302 (a) ja (b)).

Huollot tulee tehdä hyväksyttyjen ja ajan tasalla olevien huolto-ohjeiden mukaan (M.A.401) pätevän henkilöstön toimesta (M.A.402). Huoltotoimenpiteet, joita ns. lentäjä-omistaja saa tehdä, on lueteltu osan M Liite VIII:ssa sekä erikseen mainittu ilma-aluksen hyväksytyssä huolto-ohjelmassa. Lentäjä-omistajan tulee olla omistussuhteessa ilma-alukseen joko suoraan tai yhdistyksen äänivaltaisena jäsenenä ja lisäksi hänellä tulee olla voimassa oleva lentolupakirja ja luokkakelpuutus kyseiselle ilma-alukselle (M.A.803) voidakseen toimia huoltotodisteen antajana lentäjä-omistaja-huoltotoimenpiteille.

Hyväksytyt huolto-ohjeet

EASA osa 21:n mukaan tyyppihyväksynnän haltijalla on velvollisuus ylläpitää huolto-ohjeita mm. julkaisemalla Service Bulletiineja ja huoltokäsikirjan päivityksiä. Tyyppihyväksynnän haltijalta voi myös pyytää ohjeita esimerkiksi sellaisia korjauksia varten, joita huoltokäsikirjan ohjeet eivät suoraan kata. On huomattava, että tyyppihyväksynnän haltijalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta luovuttaa tällaisia tekemänsä suunnittelutyön tuloksia korvauksetta.

Ohjeita voi laatia myös muu osan 21 mukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio toimilupansa laajuuden puitteissa. Lisäksi pieniksi luokiteltavien töiden tapauksessa kuka tahansa voi hakea laatimalleen muutostyö- tai korjaussuunnitelmalle hyväksyntää EASAsta.

Huoltotodisteen antaminen työlle, jota ei ole tehty hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti, ei ole sallittua. Ilma-alus ei ole lentokelpoinen, jos siihen on tehty tällainen työ. Muun muassa tästä syystä huoltotodisteessa olisi syytä aina viitata käytettyihin huolto-ohjeisiin. Viittauksen puuttuminen saattaa herättää epäilyksiä siitä, ettei kyseisen työn lentokelpoisuudessa välttämättä ole kaikki kunnossa.

+ Lentomelu?

Lentotoiminnasta aiheutuva melu on luonteeltaan ajoittaista. Ääni on kuultavissa ilma-aluksen lentäessä lähistöllä, minkä jälkeen ääntä ei taas ole ennen seuraavan tuloa. Lisäksi ääni on muusta ympäristön äänimaailmasta selvästi poikkeava, ja tästä syystä ihmiskorva erottaa sen selvästi, vaikka mitattu melutaso jäisi ympäristössä muuten vallitsevaa melutasoa alhaisemmaksikin. Tästä syystä ajoittainen melu koetaan häiritsevämpänä kuin melutasoltaan korkeampikin jatkuva luonnon, teollisuuden tai tieliikenteen aiheuttama ääni. Erityisen häiritsevää tällainen melu on kuulijalle, joka aktiivisesti kiinnittää siihen huomiota.

Asuinympäristöille asetetut melurajat ja -suositukset on asetettu melun vuorokausikeskiarvoille. Siten hetkellinen suurikaan melu ei välttämättä aiheuta vuorokausikeskiarvon rajojen ylitystä, jos näitä meluhuippuja ei ole liian montaa vuorokauden aikana.

Lentomelulle altistumista pyritään vähentämään lentoreittien suunnittelulla siten, että vältettäisiin tiheästi asuttuja ja melulle herkkiä alueita. Asutuksen tiivistyessä lentokenttien ympärillä tämä käy yhä haastavammaksi. Lentomelun syntyyn pyritään vaikuttamaan suunnittelemalla moottoreita yhä hiljaisemmiksi sekä nykyisin myös pienentämällä liikennekoneiden aerodynaamista melua laskuasussa. Uuden teknologian leviäminen laajaan käyttöön kestää kuitenkin useita vuosikymmeniä, mikä johtuu lentokoneiden pitkäikäisyydestä.

Lupakirja ja kelpuutus

+ Mihin lupakirjaa tarvitaan?

Siviili-ilma-alusta lentävän ohjaamomiehistön jäsenellä tulee olla voimassa oleva ilma-aluksen rekisteröintivaltion myöntämä tai hyväksymä kyseessä olevaan tehtävään oikeuttava, voimassaoleva oleva lentolupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus (medikaali) sekä Lupakirjan yhteyteen liittyvät kyseessä olevaan lentoon sekä tehtävään liittyvät valtuutukset ja kelpuutukset. Lentolupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus (medikaali) on oltava aina mukana lennolla. Kuvallinen henkilötodistus pitää myös olla lennolla mukana tunnistamista varten. Ilmailuviranomaisen vaatiessa lupakirja ja medikaali tulee esittää heille.

Lentolupakirja on ikuinen, ja sen oikeuksia saa käyttää kun on voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodisus, sekä lentämällä kahden vuoden välein kertauskoululento tai tarkastuslento.

+ Mikä on lupakirjan ja kelpuutuksen ero?

Lupakirjat
Ilma-alukset voidaan jakaa seuraaviin ilma-alusryhmiin:
a) lentokoneet,
b) helikopterit,
c) purjelentokoneet,
d) moottoripurjelentokoneet (TMG-moottoripurjelentokoneet),
e) ilmapallot,
f) ultrakevyet lentokoneet,
g) autogyrot, sekä
h) ilmalaivat.

Kutakin ilma-alusryhmää varten tarvitaan erillinen lentolupakirja. Yksityislentäjän lupakirja lentokoneille, PPL-(A) antaa oikeudet ainoastaan lentämään lentokoneet-ryhmään kuuluvilla ilma-aluksilla. Esimerkiksi purjekoneita sekä ultrakevyitä lentokoneita varten vaatimuksena on erilliset lentolupakirjat. Lentokoneet ja helikopterit-ryhmissä on molemmissa kolme eri lentolupakirjaa, yksityislentäjän lupakirja PPL(A), ansiolentäjän lupakirja CPL(A) sekä liikennelentäjän lupakirja ATPL(A).

Yksityislentäjän lupakirja Private Pilots license, PPL(A) (Private Pilot Licence (Aeroplanes)) oikeuttaa lentämään yksin sekä ottamaan matkustajiksi esimerkiksi kavereita ilman, että ottaa kyydistä maksua. Kuluja voidaan kavereiden kesken jakaa. Yksityislentäjän lupakirjalla ei siis saa harjoittaa ilmailua ansiotarkoituksessa (kaupallinen ilmakuljetus).

Ansiolentäjän lupakirja Commercial Pilots license, CPL (A) Ansiolentäjän lupakirjan haltija saa lentää kaupallisia ilmakuljetuksia, esimerkiksi taksilentoja ja rahtilentoja. Lisäksi ansiolentäjä voi suorittaa lentotyön (aerial work) mukaisia lentoja esimerkiksi valokuvaus- ja palonvalvontalennot. Matkustajalentokoneen perämiehellä on yleensä CPL-lupakirja ja käytynä Frozen-ATPL-teoriat. Ansiolentäjän lupakirjan saaminen edellyttää ansiolentolupakirjakurssin käymistä sekä riittävää lentokokemusta.

Liikennelentäjän lupakirja Airline Pilots license, ATPL (A) Liikennelentäjän lupakirjan haltija saa toimia ilma-aluksen päällikkönä, eli kapteenina, aikataulunmukaisessa reittiliikenteessä. Matkustajakoneiden kapteeneilla on ATPL-lupakirja. Liikennelentäjän lupakirjan saaminen edellyttää hakijalta ammatillista kouluttautumista, yleensä ammattilentäjän opintolinjoilla joko modulaarisesti tai integroidusti. Lisäksi häneltä vaaditaan 1.500 lentotunnin lentokokemus.

Kelpuutukset
Lupakirja itsessään ei oikeuta lentäjää lentämään mitä tahansa lentokonetta, vaan sitä varten vaaditaan voimassaoleva kelpuutus tai valtuutus. Sellaiset yhden ohjaajan lentokoneet, joihin ei vaadita tyyppikelpuutusta,Voidaan jakaa edelleen seitsemään lentokoneluokkaan seuraavasti:

a) yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset maalentokoneet,
b) yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset vesilentokoneet,
c) TMG-moottoripurjelentokoneet (Suomessa vain erityistapauksissa),
d) kunkin valmistajan yksimoottoriset potkuriturbiinikäyttöiset
e) maalentokoneet,
f) kunkin valmistajan yksimoottoriset potkuriturbiinikäyttöiset vesilentokoneet,
f) monimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset maalentokoneet,
g) ja monimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset vesilentokoneet.

Luokkakelpuutus antaa haltijalle lupakirjan mukaiset oikeudet kaikissa saman luokan lentokoneissa. Siirryttäessä toiseen lentokonetyyppiin tai -versioon, joka sisältyy samaan luokkakelpuutukseen, vaaditaan lisäksi myös eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus.

Yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden (Single engine Piston, SEP) luokissa vaaditaan eroavuuskoulutus kun lentokoneen ohjaaja ei ole aikaisemmin lentänyt lentokoneella jossa on yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:

a) vakiokierrospotkuri
b) sisään vedettävä laskuteline
c) ahdettu moottori
d) paineistus
e) kannuspyörä

Muissa luokissa eroavuuskoulutus vaaditaan aina kun siirrytään lentokonetyypistä toiseen. Mikäli ohjaaja ei ole lentänyt kyseessä olevalla lentokonetyypillä kahden vuoden kuluessa eroavuuskoulutuksesta, vaaditaan kertauskoulutusta tai tarkastuslento tällä kyseisellä konetyypillä.

Vaatimus ei kuitenkaan koske niitä tyyppejä ja versioita, jotka sisältyvät yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden(Single Engine Piston, SEP) luokkakelpuutukseen.

1.Eroavuuskoulutus vaatii lisätietojen hankkimista sekä koulutusta viranomaisen hyväksymällä koulutuslaitteella tai lentokoneella. Eroavuuskoulutuksesta on aina tehtävä merkintä ohjaajan lentopäiväkirjaan tai muuhun samaa tarkoitusta ajavaan asiakirjaan. Tapauskohtaisesti joko luokkakelpuutuskouluttajan, tyyppikouluttajan, simulaattorikouluttajan tai lennonopettajan on varmennettava tehty merkintä nimikirjoituksellaan.
2.Perehdyttämiskoulutus vaatii lisätietojen hankkimista. Seuraavat lentokoneet vaativat erillisen tyyppikelpuutuksen:
a) jokainen monen ohjaajan lentokonetyyppi,
b) jokainen monimoottorinen yhden ohjaajan lentokonetyyppi, jossa on potkuri- tai suihkuturbiinimoottorit
c) jokainen yksimoottorinen yhden ohjaajan lentokonetyyppi,jossa on suihkuturbiinimoottori, ja d) mikä tahansa muu lentokonetyyppi, jonka EASA tai Liikenteen
d) turvallisuusvirasto, TraFi on määritellyt käsittelyominaisuuksiltaan epätavalliseksi tai vaikeaksi tyypiksi.

Myös eri lentotoiminnan muotojen harjoittaminen saattaa vaatia erillisen kelpuutuksen. Tällaisia kelpuutuksia ovat esimerkiksi yölentokelpuutus(Night Qualification, NF), mittarilentokelpuutus (Instrument Rating, IR) hinauslentäjän kelpuutus (TOW) ja opettajakelpuutus (Flight Instructor, FI).

Valtuutukset
Liikenteen turvallisuusvirasto voi lisäksi myöntää erilaisia valtuutuksia, kuten esimerkiksi tarkastuslentäjän valtuutus (Flight Examiner, FE) ja lennonopettajaopettajan (Flight Instructor Flight Instructor, FIFI) valtuutus. Niitä ei erikseen merkitä lupakirjaan sekä ne saattavat sisältää rajoituksia toimintaan vain tietyssä organisaatiossa tai niin että jokaista koulutusta tai oppilasta varten on etukäteen haettava erillinen lupa Trafilta.

+ Muista lupakirjoista saatavat hyvitykset uutta lupakirjaa hankkiessa?

Tavoitteena yksityislentäjän lupakirja, PPL (Private Pilot’s licence)

Mikäli yksityislentäjän lupakirjaa hakevalla henkilöllä on ohjaajan lupakirja tai vastaavanlainen oikeus ohjata

• helikopteria
• ultrakevythelikopteria
• autogyroa
• kiinteäsiipistä ultrakevytlentokonetta, jossa on kaikkiin kolmeen suuntaan vaikuttavat liikutettavat ohjainpinnat
• purjelentokonetta
• apumoottorilla varustettua purjelentokonetta?tai itselähtevää purjelentokonetta

10 prosenttia tällaisen ilma-aluksen päällikkönä lennetystä kokonaislentoajasta, mutta kuitenkin enimmäismääränä 10 tuntia, voidaan laskea hänen hyväkseen lentokoneen yksityislentäjän lupakirjaa varten vaadittavaksi lentoajaksi.

Aikaisemmistateoriaopinnoista ei hyvitetä muille kuin helikopterilentäjän lupakirjan haltijalle. Yksityislentäjän lupakirjan myöntämiseksi hänen on suoritettava lentokoneen yksityislentäjän teoriakokeet vain alla olevista aiheista:
• ilmailun säädökset
• ilma-aluksen yleistuntemus
• suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
• lentotoiminta ja
• lennonteoria

+ Millaisia lentolupakirjoja Trafi myöntää?

Yksityislentäjän lupakirja (PPL, Privat Pilot Licence)
Yksityislentäjän lupakirjakurssin voi suorittaa lentokerhossa tai -koulussa. Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) oikeuttaa lentämään lentokoneella (Aeroplane) ja PPL(H) (Helicopter) helikopterilla. Yksityislentäjän lupakirja oikeuttaa lentämään yksin sekä ottamaan matkustajiksi esimerkiksi kavereita, niin ettei ota kyydistä maksua. Kuluja voidaan jakaa kavereiden kesken. Yksityislentäjän lupakirjalla ei siis saa harjoittaa ilmailua ansiotarkoituksessa.

Lentolupakirja on ikuinen, ja sen oikeuksia saa käyttää kun on voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodisus, sekä lentämällä kahden vuoden välein kertauskoululento tai tarkastuslento.

Ansiolentäjän lupakirja (CPL, Commercial Pilot Licence)
Ansiolentäjän lupakirja oikeuttaa ilmailuun ansiotarkoituksessa ilma-aluksella. Ansiolentoyrityksessä toimiva ansiolentäjän lupakirjan haltija voi siis kuljettaa ihmisiä tai tavaroita maksua vastaan. Ansiolentäjän lupakirjan haltija voi toimia päällikkönä sellaisissa ilma-aluksissa, joihin lentokäsikirjan mukaan vaaditaan vain yksi ohjaaja. Ilma-aluksissa, joihin lentokäsikirjan tai lentotoimintamuodon perusteella vaaditaan useampi ohjaaja, ansiolentäjän lupakirjan haltija voi toimia perämiehenä. Tyypillinen työtehtävä ansiolentäjälle on esimerkiksi yleisölennätys tai helikopterilla sähkölinjojen reunojen oksasahaukset helikopterista erikoissahalla. CPL(A):n haltija voi toimia myös reittilentokoneen perämiehenä. Tämä edellyttää liikennelentäjän teoriakoulutuksen hyväksyttyä suoritusta ja monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutusta sekä ohjaamoyhteistyökoulutuksen suorittamista. Lentoyritykset tarjoavat tavallisesti lentäjilleen koulutuksen tyyppikelpuutukseen, joka oikeuttaa ohjaajaa lentämään tietyntyyppistä usean ohjaajan ohjaamomiehistön vaativaa ilma-alusta perämiehenä. Ansiolentäjän lupakirjaan tähtäävään koulutukseen voi osallistua ilman ilmailuun liittyvää pohjakoulutusta tai harrasteilmailun tai yksityislentäjän lupakirjan haltijana. Jos ansiolentäjän lupakirjaa opiskelevalla on jo jokin lentolupakirja, voi siitä saada hyvitystä ansiolentäjän lupakirjaa suoritettaessa. Lentokoulu, joka antaa ansiolentäjän lupakirjaan tähtäävän koulutuksen, arvioi mahdollisen hyvityksen tapauskohtaisesti.

Ansiolentäjän lentolupakirja on ikuinen, ja sen oikeuksia saa käyttää kun on voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodisus, sekä pitämällä tarvittavat kelpuutukset voimassa.

Liikennelentäjän lupakirja (ATPL, Airline Transport Pilot Licence)
Liikennelentäjän lupakirja poikkeaa muista lentolupakirjoista siten, että sitä ei voi saada pelkän koulutuksen jälkeen. Lupakirjan saamiseksi täytyy koulutuksen lisäksi hankkia kokemusta usean ohjaajan lentokoneilla sekä lisää kokonaislentokokemusta. Liikennelentäjän lupakirjaa hakee ohjaajalle tavallisimmin lentoyritys, jonka palveluksessa työskennellyt ansiolentäjän lupakirjan haltija on hankkinut riittävästi lentotunteja ja täyttää näin liikennelentäjän lupakirjan edellyttämät vaatimukset. Myös liikennelentäjän lupakirjan saamiseen liittyy oma teoriakoulutuksensa ja lentokoe. Ero liikennelentäjän ja ansiolentäjän lupakirjojen välillä on, että liikennelentäjän lupakirjan haltija voi toimia usean ohjaajan ilma-aluksen päällikkönä kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Reittilentokoneen päälliköllä on siis liikennelentäjän lupakirja.

Liikennelentäjän lentolupakirja on ikuinen, ja sen oikeuksia saa käyttää kun on voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodisus, sekä pitämällä tarvittavat kelpuutukset voimassa.

+ Mitä tarkoittaa kielitaitomerkintä ja missä sitä tarvitaan?

Tarvitset kansainvälisen siviili-ilmailujärjerjestö ICAOn edellyttämän kielitaitomerkinnän englannin kielestä:
• lentäessäsi ulkomailla. • käyttäessäsi englannin kieltä radiopuhelinliikenteessä Suomessa. • käyttäessäsi mittarilentokelpuutusta.

Englannin kielen kielitaitomerkinnän saat lupakirjaasi suorittamalla kielitaitokokeen Trafin valtuuttamalle kielitaitotarkastajalle.
Trafi myöntää kielitaitomerkinnän hakemuksesta kielitaitokokeesta annetun todistuksen perusteella. Valtuutettu kielitaitotarkastaja saa tehdä lupakirjaan merkinnän kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamisesta.
Kielitaitomerkinnän voimassaoloaika riippuu lupakirjaluokasta ja kielitaidon tasosta. Kielitaitomerkinnät ovat voimassa seuraavasti:
• Taso 6 on voimassa toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia.
• Taso 5 on voimassa kuusi vuotta.
• Taso 4 on voimassa ohjaamomiehistöllä neljä vuotta ja lennonvarmistushenkilöstöllä kolme vuotta.

R/T E -merkintä
R/T E -merkintä jää harrasteilmailijoiden kansalliseksi merkinnäksi, ja sen haltija voi käyttää ilmailun radiopuhelinliikenteessä englantia Suomen alueella muiden kelpuutustensa puitteissa. Merkinnän hyväksyntävelvoitetta ei muilla ICAOn jäsenmailla ole. Ulkomailla toimittaessa myös harrasteilmailijalla on oltava ICAOn edellyttämä kielitaitomerkintä.

+ Mitä sinun tarvitsee tietää ilmailun teoriakokeista?

Kokeiden suorituspaikat
Teoriakoetilaisuuksia järjestetään Trafin toimitiloissa Helsingissä sekä harkinnan mukaan Rovaniemen ja Lappeenrannan toimipisteissä. Mahdollisista koepäivistä muissa kuin Helsingin toimipisteessä voi tiedustella sähköpostitse teoriakokeet (at) trafi.fi.
Kokeiden suorituspaikkojen käyntiosoitteet:
• Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
• Santamäentie 14 B, 96100 Rovaniemi
• Valtakatu 49, 53100 Lappeenranta.

Ilmoittautuminen kokeeseen
Kun lupakirjan hakija on suorittanut hyväksytysti koulutusorganisaation (ATO) järjestämän teoriakoulutuksen ja -kokeet, ilmoittaa kouluttajahakijan Trafin järjestämään teoriakokeeseen. Jos hakija muuntaa kansallista lupakirjaa PART-FCL lupakirjaksi, voi hän ilmoittautua muuntokokeeseen itse. Ilmoittautuminen teoriakokeeseen Helsingin toimipisteeseen tehdään ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen tulee tehdä viikkoa ennen toivottua koepäivää.

Esteestä ilmoittaminen
Osallistujan yllättävästä esteestä tai sairastapauksesta tulee viipymättä ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen teoriakokeet(at)trafi.fi. Jos oppilas jää ilman ilmoitusta saapumatta koetilaisuuteen, lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeen tietoihin perustuen.

Maksut
Ilmailun teoriakokeet ovat maksullisia. Maksut perustuvat Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin maksullisista suoritteista. Lasku teoriakokeista lähetetään ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen kokeen suorittamisen jälkeen.

Todistus suoritetuista kokeista Todistus suoritetuista kokeista lähetetään postitse ilmoittautumislomakkeessa annettuun osoitteeseen viikon kuluessa koetilaisuudesta.

Lisätietoja: teoriakokeet(at)trafi.fi

+ Miten Lentäjien lupakirjoja ja kelpuutuksia haetaan?

Voit hakea lupakirjaa tai kelpuutusta täyttämällä kirjallisen hakemuksen ja lähettämällä sen liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)trafi.fi tai postitse osoitteeseen:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Kirjaamo
PL 320
00101 Helsinki
Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä 14 vuorokauden sisällä siitä, kun olet toimittanut kaikki käsittelyyn tarvittavat liitteet. Toimitamme valmistuneet lupakirjat ensisijaisesti postitse. Käsittelyn nopeuttamiseksi toivomme, että lähetät hakemuksen ja kaikki tarvittavat liitteet samalla kertaa.

Uusiin lupakirja- ja kelpuutushakemuksiin tarvittavat asiakirjat:
• hakemus (linkki lomakkeeseen oikealla) • seuraavat todistukset:
  • teoriakoulutus
  • lentokoulutus
  • radiopuhelinliikennekoulutus
  • kielitaitokoe, mikäli
    • haet englannin kielitaitomerkintää tai
    • et puhu syntyperäisesti suomea ja haet suomen kielitaitomerkintää
• kopio lentopäiväkirjasta hakiessasi ensimmäistä lupakirjaa
• kopio passista, mikäli et ole Suomen kansalainen.

Tarvittavat asiakirjat lupakirjojen ja kelpuutusten uusimiseksi:
• hakemus (täytä myös kohta "lentokokemus")
• tarvittaessa todistushyväksytystä kertauskoulutuksesta.
Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämiseksi sinulla tulee olla voimassaoleva lupakirjaan vaadittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Lisätietoa lääketieteellisistä kelpoisuustodistuksista ja hakemisesta löytyy kohdasta ”Ilmailulääketiede”.

+ Mitä ovat Kelpuutukset?

Lentolupakirjan voimassa olevat kelpuutukset määrittelevät lupakirjanhaltijan eli ilma-aluksen ohjaajan oikeudet. Trafi myöntää lentolupakirjoihin liitettävät kelpuutukset, jotka sallivat lupakirjan haltijan käyttää lupakirjaansa monipuolisemmin. Kelpuutuksia ovat esimerkiksi tyyppi- ja luokkakelpuutukset sekä kouluttajakelpuutukset. Kelpuutuksen hankkimiseen liittyy teoria- ja lentokoulutusta sekä lentokoe. Joihinkin kelpuutuksiin liittyy myös teoriakoe.

Kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
Lupakirjaan merkittyjen kelpuutusten voimassaoloa jatketaan kelpuutuksesta riippuen joko kokemuksella, koululennolla tai tarkastuslennolla tai niiden yhdistelmillä. Vanhentunut kelpuutus voidaan uusia yleensä kertauskoulutuksella ja tarkastuslennolla. Tarkastuslentäjät voivat jatkaa kelpuutusten voimassaoloa sekä myös uusia vanhentuneita kelpuutuksia mikäli:
• kelpuutus on merkittynä lupakirjaan ja
• kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on alle 3 vuotta.

Kelpuutuksen väliaikainen käyttöoikeus
Tarkastuslentäjä voi myöntää hyväksytyn lentokokeen jälkeen väliaikaisen oikeuden käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia. Tällöin lupakirjan haltija pääsee hyödyntämään uutta kelpuutustaan jo odottaessaan uuden lupakirjan valmistumista.

Lääketieteellinen kelpoisuus (medikaali)

+ Mikä on lääketieteellinen kelpoisuustodistus, medikaali?

Yksityislentäjän lupakirjan myöntäminen sekä sen mukaisten oikeuksien käyttäminen edellyttäävoimassa olevaa luokan 1 tai luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistusta (ns. medikaali).

Luokan 1 lääketieteellinen kelpoisuustodistus vaaditaan ansio- ja liikennelentäjiltä ja sen myöntämistä varten on suoritettava lääkärintarkastus ilmailulääketieteen keskuksessa (AMC).

Suomessa Ilmailulääketieteen keskuksia ovat Sotilaslääketieteen keskus Aeromedical Centre sekä Finnair Terveyspalvelut sekä Aava Vantaanportti.

Yksityislentäjän lupakirjaa varten riittää 2 luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntäminen sekä molempien luokkienjatkaminen edellyttää valtuutetun ilmailulääkärin (Aero Medical Examiner, AME) tarkastuksen.

Suomessa valtuutettujen ilmailulääkärien yhteystiedot löydät Liikenteen turvallisuusviraston, TraFin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat/ilmailulaaketiede/ilmailulaakarit_2

Lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia koskevat vaatimukset määritellään yhteiseurooppalaisissa ilmailuvaatimuksissa (JAR-FCL 3).

Ilmailulääketieteen keskuksien yhteystiedot
SOTLK, Aeromedical Centre
Tukholmankatu 8A PL 50, 00301 HELSINKI
Puhelin: 0299 580 355
Faksi: (09) 0299 580 309
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mil.fi

Finnair Terveyspalvelut
Lentäjäntie 1 01053 Finnair
Puhelin: (09) 818 4831
Faksi: (09) 818 4824
Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) finnair.fi

Aava Vantaanportti
Elannontie 5 (Tammisto)
01510 Vantaa
Puhelin: 010 380 2350
Sähköposti: aemc(at)aava.fi

+ Miten sairastuminen vaikuttaa lentämiseen?

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (medikaali) haltija ei saa hyödyntää lentolupakirjan eikä siihen liittyvän kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisia oikeuksia, mikäli hän tietää lääketieteellisen kelpoisuutensa heikentyneen sillä tavalla, että sevoisi estää häntä käyttämästä hänelle myönnettyjä oikeuksia turvallisesti (esimerkiksi flunssa, väsymys, alkoholi etc.). Mikäli asiasta on epävarmuutta, pitää kysyä ohjeistusta ilmailulääketieteen yksiköltä (AMS, aeromedical section), ilmailulääketieteelliseltä keskukselta (AMC, aeromedical center) tai valtuutetulta ilmailulääkäriltä (AME, aeromedical examiner).

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on ilman tarpeetonta viivytystä otettava yhteyttä ilmailulääketieteen yksikköön, ilmailulääketieteelliseen keskukseen tai valtuutettuun ilmailulääkäriin lisäohjeiden saamista varten, mikäli hän saa tietoonsa:
1. joutuvansa yli 12 tuntia kestävään sairaala- tai poliklinikkahoitoon;
2. joutuvansa leikkaukseen tai muuhun invasiiviseen (elimistön sisälle ulottuvaan) toimenpiteeseen;
3. joutuvansa käyttämään säännöllisesti lääkkeitä; tai
4. tarvitsevansa säännöllisesti silmä-laseja.

Mikäli lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija:
1. loukkaantuu siten, ettei hän kykene toimimaan ohjaamomiehistön jäsenenä; tai
2. sairastuu siten, että hän on 21 päivän ajan tai sitä pidempään estynyt toimimasta ohjaamomiehistön jäsenenä; tai
3. on raskaana,

hänen on ilmoitettavavammasta tai raskaudesta kirjallisesti viranomaiselle tai valtuutetulle ilmailulääkärille, joka välittää edelleen tiedon viranomaiselle. Sairaudesta pitää ilmoittaa silloin, kun sen kesto on yli 21 päivää. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon katsotaan väliaikaisesti päättyvän sen jälkeen kun henkilö on vamman on saanut, raskaus todettu tai sairaus kestänyt yllä mainitun aikajakson.

+ Vaikuttavatko käyttämäsi lääkkeet lentokelpoisuuteen? Erilaisilla lääkkeillä saattaa olla heikentävää vaikutusta lääketieteelliseen kelpoisuuteen. Tämä koskee niin käsikauppalääkkeitä kuin reseptilääkkeitä. Myös muu lääketieteellinen hoito voi vaikuttaa lääketieteelliseen kelpoisuuteen heikentävästi. Mahdollisista vaikutuksista on syytä ottaa selvää, sillä lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija ei saa käyttää lupakirjaansa eikä siihen liittyvän kelpuutuksen sisältämiä oikeuksia tai valtuutuksia, jos hän ei pysty hoitamaan tehtäväänsä turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Täyttääkseen turvallisuudelle asetetut vaatimukset ohjaajan on pidättäydyttävä lentotehtävistä sairaana ollessaan. On myös suositeltavaa olla käyttämättä mitään lääkettä ennen lentoa tai sen aikana, ellei ohjaaja täysin tunne lääkkeen vaikutusta itseensä. Jos aiot ottaa lääkettä ennen lennolle lähtöä, pohdi aina ensin, tunnetko itsesi lentokuntoiseksi ja tarvitsetko todella lääkettä. Oletko itse kokeillut kyseistä lääkettä vähintään 24 tuntia ennen lentoa ja varmistanut, ettei sillä ole mitään haittavaikutuksia lentämiseesi? Valtuutetulta ilmailulääkäriltä, ilmailulääketieteen keskukselta tai Trafin liikennelääketiedeyksiköltä voi kysyä erilaisten lääkkeiden tai saatavan hoidon mahdollisista vaikutuksista lääketieteelliseen kelpoisuuteen. Mahdollisista vaikutuksista kannattaa varmistua aina, jos niistä on pienintäkään epäilystä. Lisäksi hoitavan lääkärin on aina hyvä tietää, että hän hoitaa ilmailulupakirjan haltijaa. Yksityiskohtaista luetteloa ilmailussa kielletyistä lääkkeistä ei ole mahdollista tehdä lääkevalmisteiden suuren lukumäärän ja alan nopeiden muutosten vuoksi.
+ Millaisia ovat lääketieteellisen kelpoisuustodistusten (medikaali) luokat

Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset jakautuvat viiteen luokkaan:

Liikenne- ja ansiolentäjät (ATPL, CPL, MPL) – luokka yksi

Liikenne- ja ansiolentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED -määräysten mukaan. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika määräytyy ensimmäisen lääkärintarkastuksen päivämäärästä alkaen. Luokan yksi lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan – aina siihen saakka kunnes todistuksen haltija täyttää 60 vuotta. Tämän jälkeen voimassaoloaika on kuusi kuukautta. Poikkeuksena ovat hakijat, jotka osallistuvat kaupalliseen matkustajien kuljetukseen yhden ohjaajan miehistöllä. Kelpoisuustodistus on voimassa 12 kuukautta siihen asti, kunnes hakija täyttää 40 vuotta. Sen jälkeen voimassaoloaika on kuusi kuukautta. Kelpoisuustodistuksen hakijan on käytävä ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa ilmailulääketieteen keskuksessa (AeMC). Kelpoisuustodistuksen uusimiseksi tai voimassaolon jatkamiseksi vaadittavat tarkastukset voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai luokan yksi tarkastuksiin valtuutettu ilmailulääkäri (AME1).

Yksityislentäjät (PPL, BPL, SPL) – luokka kaksi

Yksityislentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED -määräysten mukaan. Yksityislentäjän lupakirjan hakijalla tai haltijalla on oltava voimassa oleva luokan yksi tai kaksi lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Luokan kaksi lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa 60 kuukautta siihen saakka, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 40 vuotta. Tämän jälkeen voimassaoloaika on 24 kuukautta, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 50 vuotta, minkä jälkeen voimassaoloaika on 12 kuukautta. Kelpoisuustodistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan tarkastuksen voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai valtuutettu ilmailulääkäri.

Harrastelentäjät (LAPL(A,H,S,B), UPL, APL) – luokka LAPL

Harrastelentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED-määräysten mukaan. Harrastelentäjän lupakirjan hakijalla tai haltijalla on oltava voimassa oleva luokan LAPL, luokan 2 tai luokan 1 lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Luokan LAPL lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa 60 kuukautta siihen saakka, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 40 vuotta. Tämän jälkeen voimassaoloaika on 24 kuukautta. Kelpoisuustodistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan tarkastuksen voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai valtuutettu ilmailulääkäri.

Lennonjohtajat (ATCO) ja lennontiedottajat (FISO) – luokka kolme

Lennonjohtajan lupakirjan ja lennontiedottajan kelpoisuustodistuksen hakijalla on oltava voimassa oleva Eurocontrol luokan kolme mukainen lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Lennonjohtajan lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa 24 kuukautta siihen saakka, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 40 vuotta. Tämän jälkeen voimassaoloaika on 12 kuukautta. Kelpoisuustodistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan tarkastuksen voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai valtuutettu ilmailulääkäri.

Matkustamomiehistö – luokka Cabin Crew

Matkustamomiehistön jäsenten lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED -määräysten mukaan. Matkustamomiehistön jäsenellä on oltava voimassa oleva luokan Cabin Crew matkustamomiehistön terveydentilatodistus (Cabin Crew Medical Attestation). Matkustamomiehistön terveydentilatodistus on voimassa 60 kuukautta. Todistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan terveydentilan arvioinnin voi tehdä ilmailulääketieteen keskus, valtuutettu ilmailulääkäri tai Trafin tehtävään hyväksytty työterveyshuollon erikoislääkäri.

+ Mitä jos tulee muutoksia terveydentilassa?

Vallitseva terveydentila vaikuttaa lääketieteelliseen kelpoisuuteen. Sairastumisesta, raskaudesta ja loukkaantumisesta on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ilmailulääkärille tai ilmailulääketieteen keskukseen.

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija on vastuussa turvallisesta toimintakyvystään. Lääketieteellinen kelpoisuus on keskeinen osa turvallisuutta. Jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija tietää terveydentilansa heikentyneen siten, että hän ei ehkä pysty täyttämään turvallisuusvaatimusta, hän ei saa käyttää kelpuutustensa mukaisia oikeuksia.

Hänen on myös viipymättä otettava yhteyttä ilmailulääkäriin tai ilmailulääketieteen keskukseen lisäohjeita saadakseen. Sellaisia tilanteita, joissa lisäohjeita tulee pyytää, voivat olla esimerkiksi merkittävä sairaus, lääkehoidon aloittaminen, sairaala- tai poliklinikkahoito tai tulossa oleva leikkaus.

Yksityislentäjän lupakirja, PPL (Private Pilot's license), mikä se on?

+ Mitä PPL haltija saa tehdä ja miten lupakirjan voi saada?

Yksityislentäjän lupakirja, PPL-A (Private Pilots license) oikeuttaa haltijansa toimimaan ilman rahallista korvausta päällikkönä tai perämiehenä missä tahansa lentokoneessa (toisin sanoen lentokoneet-ryhmän ilma-aluksissa), pois lukien ansiotarkoituksessa suoritettavat lennot.

Lento- ja teoriakoulutuksen yksityislentäjäksi voi aloittaa 16-vuotiaana. Yksityislentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias sekä henkilöllä on oltava voimassa oleva 1 tai 2 luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus (medikaali). Lisäksi yksityislentäjän lupakirjaa tavoittelevan henkilön on saatava vaadittu koulutus lentokoulutusorganisaatiossa (Approved Training Organisation, ATO) tai hyväksytysti rekisteröidyltä kouluttajalta koulutusohjelman mukaisesti, tämän lisäksi hänen on osoitettava viranomaiselle (Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi) että tiedot ja taidot ovat sillä tasolla, joita yksityislentäjän lupakirjan haltijan oikeudet edellyttävät. Teoriatiedot testataan sekä lentokoulun kokeissa, että Trafin omissa teoriakokeissa sekä mahdollisesti lentokokeen yhteydessä olevassa teoriakuulustelussa. Lentotaito testataan lupakirjakurssin lopussa olevalla lentokokeella Trafin valtuuttaman tarkastuslentäjän kanssa.

Yksityislentäjällä täytyy olla lupakirjan lisäksi myös voimassaoleva luokka- tai tyyppikelpuutus. Lentolupakirjan ja kelpuutuksien haltijan pitää aina toimia kyseiseen lupakirjaan ja kelpuutukseen kuuluvien oikeuksien rajoissa. Lupakirjaa hakisessaan henkilön on täytettävä minimissään lentokokeessa käytetyn lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksen myöntämiselle asetetut vaatimukset. Yksityislentäjäkurssi sisältää siis aina koulutuksen sekä yksityislentäjän lupakirjaan (PPL) että johonkin luokka- tai tyyppikelpuutukseen. Yleisimmin koulutettava luokkakelpuutus on yksimoottorisille mäntämoottorikäyttöisille maalentokoneille oleva SEP(single engine piston).

Monesti yksityislentäjän lupakirjaan liitetetään yölentokelpuutus, (Night Flying rating), eli oikeus käyttää lentolupakirjan ja kelpuutuksen mukaisia oikeuksia myös yön vallitessa. Yölentokoulutus voidaan yhdistää myös yksityislentäjän lentolupakirjakoulutukseen.

Yksityislentäjän lentolupakirjasta ja siihen tarvittavasta lento- ja teoriakoulutuksesta on määrätty yhteiseurooppalaisissa ilmailuvaatimuksissa PART-FCL:ssä.

+ Mikä on tavoitteena yksityislentäjän lupakirja, PPL(A)-kurssilla?

Lentokoneen ohjaamomiehistön jäsenenä ei saa toimia ilman siihen oikeuttavaa lentolupakirjaa, kelpuutusta tai lupaa. Yksityislentäjäkurssin tavoitteena on kouluttaa yksityislentäjän lupakirja haluava henkilö lentämään turvallisesti hyvän ilmailutavan mukaisesti näkölentosääntöjä (Visual Flight rules, VFR) noudattaen sekä hallitsemaan lentämisessä tarvittavat teoriatiedot riittävällä tasolla. Lentolupakirjakurssi on jaettu teoria- ja lento-osuuteen.

TTT-Aviation pyytää oppilasta hankkimaan voimassaolevan luokan 1 tai luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (medikaali) ennen koulutuksen aloittamista. Tällä halutaan varmistaa että oppilaan koulutus ei pysähdy yksinlentoihin mikäli hän ei jostain syistä saisikaan omaa medikaalia. Ennen yksinlentoa lennonopettaja on lentokoneen päällikkönä ja hänen medikaalillaan mennään.

Koulutus tulee järjestää Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti ja lentokoulutukseen liittyvä teoreettinen opetus on annettava yhtenäisen teoriakurssin muodossa ja se tulisi pyrkiä yhdistämään lentokoulutukseen aina, kun se on mahdollista niin järjestää. Lentokoulun on mahdollista järjestää koulutus myös niin, että toinen lentokoulu antaa teoriakoulutuksen sitä varten viranomaisen erikseen myöntämän luvan mukaisesti, mikäli se koulutustavoitteen kannalta koetaan tarkoituksenmukaiseksi. On siis mahdollista suorittaa yksityislentäjän lupakirjakurssin teoria- ja lento-osuudet eri lentokouluissa tai lentokerhoissa. Kuitenkin niin, että lentokoulutuksen antava taho vastaa siitä, että koulutuksen yhteensovittaminen toteutuu ja koulutustavoite kokonaisuudessaan saavutetaan.

+ Mikä on PPL (A)-kurssin teoriasisältö?

Yksityislentäjän kurssin teoriakoulutusohjelma pitää sisällään seuraavat oppiaineet:

• ilmailun säädökset
• ilma-aluksen yleistuntemus
• suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
• ihmisensuorituskyky ja rajoitukset
• sääoppi, lentosuunnistus
• lentotoiminta
• lennonteoria
• radiopuhelinliikenne

Teoriaopetusta kuuluu 100 tuntia (60 minuutin oppitunteja). Tuntimäärään sisältyy varsinaisen tietopuolisen koulutuksen lisäksi siihen liittyvät harjoitukset. Nämä tunnit eivät pidä sisällään lennonopettajan oppilaalle antamaa koululentoihin liittyvää koulutusta (alku- ja loppubriefaukset). Opetuksessa käytämme erilaisia opetusmenetelmiä, kuten esimerkiksi luentoja, harjoituksia, oppilaalle jaettavaa kirjallisuutta, tietokonepohjaista oppimisjärjestelmää sekä DVD- ja CD-levyjä. Yksityislentäjän tietopuolisen koulutuksen tavoite on antaa oppilaalle käytännön näkölentosääolosuhteissa tapahtuvassa lentotoiminnassa tarvittavat tiedot. Oppilaalle opetetaan lentoteoriaa, hyvää ilmailutapaa, yleisiä perusteita sekä teknisiä yksityiskohtia niin paljon kuin turvallisessa lentotoiminnassa tarvittavien tietojen ymmärtäminen ja omaksuminen vaatii. Opetuksessa pyritään huomioimaan että jokainen opiskelija on yksilö ja oppii asioita eri tavalla.

Teoriakurssin läsnäolovaatimus on 100 % ja oppilaan pitää osallistua koulutusohjelman mukaisille oppitunneille sekä lentokoulun pitämiin kirjallisiin loppukokeisiin. Jos oppilas jostain pakottavasta syystä joutuu olemaan poissa oppitunneilta, hänelle tulee erikseen antaa korvaavaa opetusta koulutustavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi. Hyväksytty koetulos vaatii, että oppilas vastaa vähintään 75 prosenttiin kunkin oppiaineen koekysymyksistä oikein. Teoriakokeet ovat monivalintakokeita.

+Mitä lentolupakirjan lento-osuus pitää sisällään?

Yksityislentäjän lupakirjan hakijalla tulee olla lentokoneen ohjaajana vähintään 45 tunnin lentokokemus. Koulutukseen tulee sisältyä vähintään 25 tuntia koululentoja lennonopettajan kanssa sekä vähintään 10 tuntia lennonopettajan valvomia yksinlentoja, joista vähintään 5 tunnin on oltava matkalentoja yksin. Yksinlentoihin tulee sisältyä vähintään yksi vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen matkalento.

Yksityislentäjän lupakirjaa hakevan henkilön on oltava saanut lentokoulutuksensa lentokoneilla, joilla on voimassa oleva JAA:n jäsenvaltion myöntämä tai hyväksymä lentokelpoisuustodistus. Lentokoneiden tulee olla varustettu kaksoisohjaimilla sekä maalaskutelineellä sekä lentokoulutuksessa käytettävien lentokoneiden tulee olla ilmailuviranomaisen koulutustarkoituksiin hyväksymiä.

Yksityislentäjän lentokoulutusohjelma pitää sisällään seuraavia harjoitteita:

1. Lennonvalmisteluun liityvät toimenpiteet, sisältäen massa- ja suoritusarvojen määrityksen, lentokoneen ulkopuolisen tarkastuksen sekä huoltotoimenpiteet, jotka ohjaaja on oikeutettu tekemään;
2. Toiminta lentopaikalla sekä laskukierroksessa, tarvittavat varotoimenpiteet ja ohjaajan menetelmät yhteentörmäyksen havaitsemiseksi ja välttämiseksi;
3. Lentokoneen lentäminen ulkoisten referenssien avulla;
4. Lentäminen kriittisen pienillä ilmanopeuksilla; alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen sekä oikaisu niistä sekä oikaisut epätavallisista lentotiloista;
5. Lentäminen kriittisen suurilla ilmanopeuksilla; kierukan tunnistus ja oikaisutoimenpiteet siitä;
6. Lentoonlähdöt ja laskut sekä normaaleissa olosuhteissa että sivutuulituulitilanteissa;
7. Lentoonlähdöt koneen parhaita maksimisuoritusarvoja käyttäen (lyhyen kentän lentoonlähtö ja esteiden ylittäminen); laskun suorittaminen lyhyelle kiitotielle;
8. Perusmittarilento eli lentäminen mittarien avulla,
9. Matkalento hyödyntäen näkösuunnistusta, laskelmasuunnistusta ja radiosuunnistuslaitteita sekä GPS:n käytön esittely oppilaalle;
10. Pakkotilannemenetelmät, pitäen sisällään simuloidut lentokoneen laitteiden toimintahäiriöt;
11. Valvotulle lentopaikalle saapuminen, sieltä lähteminen ja lentopaikan ohittamisproseduurit,
12. Ilmaliikennepalvelun ja radiopuhelinliikenteen menetelmien ja sanontojen (fraseologia) noudattaminen.

Lento-oppilaan tulee olla täyttänyt 16 vuotta ennen ensimmäistä yksinlentoa. Ennen ensimmäistä yksinlentoa oppilaan on suoritettava hyväksytysti lentokoulun pitämät lentokäsikirjaa, lennonteoriaa, lentokoneen yleistuntemusta ja ilmailun säädöksiä koskevat kirjalliset tasokokeet sekä hallittava lennonjohdon kanssa käytävä radiopuhelinfraseologia.

+ Millaiset loppukokeet?

TEORIAKOKEET
Kun oppilas on läpäissyt yksityislentäjän teoriat hyväksytyin tasokokein, oppilaan on mahdollisuus osallistua Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin teoriakokeeseen. Yksityislentäjän lupakirjaa hakevan henkilön on osoitettava ilmailuviranomaiselle että hänen teoriatietonsa ovat sillä tasolla, joita yksityislentäjän lupakirjan haltijalta voidaan edellyttää. Haltijan teoriataitotason tarkastus toteutetaan teoriakokeella. Kokeen tulee olla kirjallinen, ja se on mahdollista suorittaa ilmailuviranomaisen harkinnan mukaan yhtenä tai useampana päivänä, koe järjestään yleensä Trafin toimipisteessä Kumpulassa, hakijoita ollessa enemmän koe voidaan järjestää myös muualla Suomea. Teoriakokeessa arvioidaan hakijan tietotaitoa teoriakoulutuksessa opetetuista yhdeksässä oppiaiheessa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut verkkosivuillaan LAPL/PPL kysymyspankin kaikki kysymykset joista loppukokeiden kysymykset tulevat. Nämä ovat vapaasti nähtävissä kaikille. Hakijan voidaan katsoa suorittaneen teoriaoppiaineen hyväksytysti, mikäli hän on saavuttanut vähintään 75 % tuloksen kyseisen oppiaineen enimmäispistemäärästä.

Lentokoulun tehtävä on ilmoittaa oppilas teoriakoetilaisuuteen. Ilmoittautuminen teoriakokeeseen tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua koepäivää. Mikäli kyseessä on hylätyn teoriakokeen uusinta, ilmoittautuminen tulee tehtävä viimeistään yhtä viikkoa ennen koepäivää.

Yksityislentäjän teoriakokeen läpäisy edellyttää on kaikki teoriakokeen osa-alueet suoritettu hyväksytysti 24 kuukauden kuluessa. Tämä 24 kuukauden aika lasketaan sen kalenterikuukauden lopusta, jolloin lupakirjan hakija ensimmäisen kerran kävi teoriakokeessa. Yksityislentäjän lupakirjan teoriakoe on voimassa lupakirjan myöntämistä varten 24 kuukauden ajan siitä, kun kaikki teoriakokeet on suoritettu hyväksytysti.

LENTOKOE
Yksityislentäjän lupakirjaan lentokokeeseen ilmoitetun hakijan on oltava saanut lentokoulutusta saman luokan tai tyypin lentokoneella, jota lentokokeessa käytetään. Hakija voi suorittaa kokeen joko yksimoottorisella lentokoneella tai, mikäli hänellä on vaadittu 70 tunnin päällikkökokemus, myös monimoottorisella lentokoneella. Lentokokeessa käytettävän lentokonetyypin on täytettävä samat vaatimukset kuin lentokoulutuksessa olevien lentokoneiden.

Lentokoeeseen sisältyy viisi osa-aluetta (monimoottorisella lentokoneen tapauksessa kuudesta osasta, lisänä on yhdellä moottorilla tehtävät lentoharjoitukset). Kaikki lentokokeen osat tulee suorittaa 6 kuukauden aikana.

Mikäli hakija ei läpäise kaikkia lentokokeen osia kahdella kerralla, vaaditaan lisäkoulutusta viranomaisen määrittämä määrä. Lentokokeen suorittamista voi lupakirjan hakija yrittää miten monta kertaa tahansa.

Minulla on jo lupakirja

+ Lentolupakirjan voimassaolo?

Lupakirjan voimassaoloaika määräytyy lupakirjaan merkityn viimeisen voimassaolopäivämäärän, siihen sisältyvien kelpuutusten sekä lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (medikaali) voimassaolon mukaan. Lentolupakirja on ikuinen. Liikenteen turvallisuusvirasto kirjoittaa lupakirjan uudelleen haltijan hakemuksesta:
a) kun uusi kelpuutus myönnetään tai mikäli vanhentunut kelpuutus uusitaan;
b) kun lupakirjan kelpuutusten voimassaolon jatkamiseen käytettävä kohta XII on täynnä sekä tyhjiä rivejä ei ole jäljellä;
c) hallinnollisista syistä; tai
d) mikäli kelpuutuksen voimassaoloa Liikenteen turvallisuusviraston poikkeuspäätöksellä jatketaan.

Yksimoottoristen yhden ohjaajan miehistön lentokoneiden luokkakelpuutukset on voimassa kaksivuotta päivämäärästä, jolloin ne on myönnetty, tai edellisen kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivästä, mikäli voimassaoloa jatketaan kelpuutuksen ollessa vielävoimassa.

Yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten yhden ohjaajan maalentokoneiden ja/tai TMG-moottoripurjelentokoneiden luokkakelpuutusten voimassaolon jatkamiseksihakijan on:

1. kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden kuluessa suoritettava tarkastuslento hyväksytysti valtuutetun tarkastuslentäjän (FE)kanssa kyseisen luokan lentokoneella; tai

2. kelpuutuksen voimassaolon päättymistä edeltävien 12 kuukauden aikana lennettävä yksimoottorisella mäntämoottorilentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella 12 tuntia, mitkä pitävät sisällään:
a) 6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;
b) 12 lentoonlähtöä ja 12 laskua; ja
c) vähintään tunnin kestävä koululento lennonopettajan (FI(A)) tai luokkakelpuutuskouluttajan (CRI(A)) kanssa. Tässä mainittu koululento voidaan korvata millä tahansa muulla tarkastuslennolla tai lentokokeella.

3. Mikäli hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus ja TMG-moottoripurjelentokoneiden kelpuutus, hän pystyy täyttämään edellä olevan alakohdan 1 vaatimukset molempien luokkien lentokoneella, ja alakohdan 2 vaatimukset kumman tahansa luokan lentokoneella tai osittain molemmilla, missä tapauksessa molempien kelpuutuksien voimassaoloajatketaan samalla kertaa.

Lentokoneidentyyppikelpuutukset sekä monimoottoriluokkakelpuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan niiden myöntämispäivästä, tai edellisen kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivästä, mikäli voimassaoloa on jatkettu kelpuutuksen voimassa ollessa.

Mikäli kelpuutuksen voimassaoloaika on päättynyt, pitää yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutuksen uusimista varten suoritaa lentokoe. Tyyppikelpuutuksen tai monimoottoriluokkakelpuutuksen uusimista varten pitää täyttää viranomaisen määräämät kertauskoulutusvaatimukset sekä suorittaa tarkastuslento.

Mikäli teoriakoe, tarkastuslento tai lentokoe ja siihen liittyvä kuulustelu hylätään, ei lupakirjan haltijana oleva henkilö saa käyttää kyseiseen lupakirjaan tai kelpuutukseen liittyviä oikeuksia ennen kuin teoriakoe tai tarkastuslento on hyväksytysti suoritettu.

Opiskelu ammattilentäjäksi

+ Miten pääsen ammattilentäjäksi?

Lentäjän ammatti tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi jatkuvasti, tehdä haasteellista työtä jossa yksikään työpäivä ei ole samanlainen.

Liikennelentäjäkoulutus on mahdollista suorittaa integroidusti, modulaarisesti tai MPL (MultiPilot License) tyyppisesti.

Modulaarisessa koulutusvaihtoehdossa oppilas suorittaa lupakirjat sekä kelpuutukset erillisinä kokonaisuuksina. integroidussa vaihtoehdossa koko ammattilentäjän koulutus suoritetaan yhtenä pakettina. MPL opiskelussa 50 prosenttia lentokoulutuksesta opiskelijat lentävät esimerkiksi Airbus simulaattorilla ja käyvät myös ATPL teoriat. Oikealla lentokoneella oppilaat lentävät paljon vähemmän ja oppilaat eivät saa muita kelpuutuksia kuin esimerkiksi Airbussiiin. Tämän lisäksi MPL koulutus on tällä hetkellä vielä rajoittunut siihen lentoyhtiöön kenen kanssa koulutus suoritetaan eli jos henkilö on esimerkiksi Finnairin MPL kurssilla ja jostain syystä ei työllistyisi niin hän ei voi mennä suoraan Lufthansalle vaikka lentokalusto olisikin samanlaista. Siksi TTT-Aviation suosittaa integroitua tai modulaarista koulusta jolloin oppilaille jää valinnan varaa enemmän työllistyä.

Modulaarinen koulutus kestää pidempään kuin integroitu vaihtoehto, joka on kalliimpi.

Keskimäärin ammattilentäjäksi koulutus kestää noin 2,5 vuotta.

TTT-Aviation Oy Ltd ei tarjoa ammattiin tähtäävää lentokoulutusta, mutta tarjoamamme PPL(A) –kurssi sekä yölentokelpuutus (NF) soveltuu kuitenkin erinomaisesti tulevan ammattilentäjän ensimmäiseksi askeleeksi. Opetttajamme ovat opiskelleeet ja opettaneet Salpauslennolla, Patria Pilot Trainingissä ja Suomen ilmailuopistolla.

Olipa tavoitteesi sitten lentäjän ammati tai harrastus, Tarjoamme sinulle koulutusta ja osoitamme että sinulla taivas ei ole enää rajana!

PPL(A)   - Yksityislentäjän lupakirja CPL(A)   - Ansiolentäjän lupakirja ATPL(A) - Liikennelentäjän lupakirja IR(A) - Mittarilentokelpuutus ME - Monimoottorikelpuutus MCC - Ohjaamomiehistöyhteistyökurssi

+ Vanhenevatko teoriani?

Yleisesti periaatteena on, että IR- ja CPL-teoriat säilyvät voimassa 3 vuotta hyväksytyistä ilmailuviranomaisen (Trafin) kokeista. Koko IR- tai CPL-koulutus tulee siis saattaa päätökseen lentokoetta ja anomuksen lähettämistä myöten 3 vuodessa —teoriakurssin aloitusajankohta ei tässä suhteessa ole määräävä.

Koulutuksen jälkeen ATPL-teoriat ATPL-lupakirjaa varten eivät koskaan vanhene, jos vain pitää CPL/IR:n voimassa, ja senkin IR-kelpuutuksen vanhenemisesta on vielä 7 vuotta aikaa uusia IR.

+ Paljonko Trafin kokeet maksavat?

Trafin voimassa olevat koemaksut löytyy aina viimeisimmän voimassa olevan Trafin maksuasetuksen liitteiden maksutaulukoissa.

Teoriakoetilaisuuksia järjestetään Trafin toimitiloissa Helsingissä ja Rovaniemellä sekä pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan Lappeenrannan toimipisteessä. Ilmoittauduttaessa muualle kuin Helsingin tai Rovaniemen toimipisteeseen tulee lomakkeeseen täyttää toivotut koepäivät sekä mielellään vaihtoehtoinen koepäivä/päivät. Muut tiedustelut osoitteeseen teoriakokeet(at)trafi.fi.
Kokeiden suorituspaikkojen käyntiosoitteet:
• Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
• Santamäentie 14 B, 96100 Rovaniemi
• Valtakatu 49, 53100 Lappeenranta.

+ Mitä aineita kuuluu mihinkin teoriaoppimäärään (IR/CPL/ATPL)?

Käytämme EASA Part-FCL:n jaottelua (alla). Vaikka kutakin teoriakurssia tarjotaan erikseen, ovat nämä kolme kurssia oppimäärältään hyvinkin päällekkäisiä. Ks. taulukko vaadituista aineista alla. Kunkin aineen osalta voi olla tiettyjä eroja kurssien välillä — esimerkiksi yhtäältä VFR/IFR Communications on kaikille sama, mutta toisaalta CPL-lentäjän ei tarvitse tuntea yliäänilentämisen lennonteoriaa tai Atlantin ylitykseen liittyviä menetelmiä. Ruksi allaolevassa taulukossa ei siis tarkoita samaa sisältöä eri kurssien/tasojen (ATPL/CPL/IR) osalta. Nämä erot käyvät tarkemmin selväksi kurssilla.

Yleisesti ottaen voimme suositella koko ATPL-teoriapaketin suorittamista sellaisille asiakkaille, jotka joko jossain vaiheessa saattaisivat ammattilentäjiksi ryhtyä tai jotka muuten vain ovat keskimääräistä kiinnostuneempia tai nopeammin oppivia/helpommin teoria-asioita omaksuvia. Tämä vaatii kuitenkin opiskelua ja siten aikaa. Valitse CPL ja/tai IR, jos olet aivan varma että ATPL-todistuksella et koskaan mitään tee tai jos haluat päästä helpoimmalla tavalla. Jos tavoitteenasi on töiden ohessa hankkia IR-kelpuutus PPL-lupakirjaasi ilman sen suurempaa mielenkiintoa ammattilentämiseen, on suositeltavaa valita pelkkä IR.

Alla koodi “GS” tarkoittaa Ground Schoolia (lähiopetuskerta) ja viittaa oppiaineiden jakoon eri lähiopetuskerroille. Sillä, missä järjestyksessä osallistut eri lähiopetuskerroille, ei sinänsä ole väliä. Valitset itse päivämäärät jotka sinulle parhaiten sopivat. Kunhan vain varmistut, että kullekin lähiopetuskerralle olet valmentautunut opiskelemalla oikeita aineita ja että rupeaman päätteeksi olet osallistunut lähiopetukseen jokaisen aineen osalta.

Voit tehdä viranomaiskokeet eri aineisiin liittyen välittömästi vastaavan lähiopetuskerran jälkeen olettaen, että olet päässyt koulumme loppukokeesta läpi vastaavien aineiden osalta — itse asiassa on suositeltavaa käydä tenttimässä viranomaiskokeet heti, vielä kun asia on tuoreessa muistissa.

GSKoodiAineATPL(A)CPL(A)IR(A/H)
#1010ILMAILUN SÄÄDÖKSET JA LENNONJOHTOMENETELMÄTXXX
#3021ILMA-ALUKSEN YLEISTUNTEMUS – RAKENNE JA JÄRJESTELMÄT, SÄHKÖJÄRJESTELMÄT, VOIMALAITTEET, HÄTÄVARUSTEETXX
#3022ILMA-ALUKSEN YLEISTUNTEMUS – MITTARITXXX
#2031MASSA JA MASSAKESKI֖ LENTOKONEETXX
032LENTOKONEEN SUORITUSARVOT XX
#3033LENNON SUUNNITTELU JA SEURANTAXXX
#2040IHMISEN SUORITUSKYKYXXX
#1050SÄÄOPPIXXX
#2061YLEINEN LENTOSUUNNISTUSXX
#2062RADIOSUUNNISTUSXXX
#1070LENTOTOIMINTAXX
#2081LENNONTEORIA – LENTOKONEETXX
#1091VFR-RADIOPUHELINLIIKENNEXX
#1092IFR-RADIOPUHELINLIIKENNEXX

Esittelylennot, esittelykurssit, kustannusjakoperusteiset yksityislennot

+ Esittelylennot

Esittelylennot ovat lentoja, joiden tarkoituksena on esitellä lentotoimintaa uusien koulutettavien ja harrastajajäsenten hankkimiseksi. Esittelylennot eivät ole kaupallista toimintaa, vaikka niistä voidaan periä korvausta.

Esittelylentojen tulee täyttää seuraavat kriteerit: Lennon saa suorittaa hyväksytty lentokoulutusorganisaatio tai lentokerho, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua. Organisaatio ei voi olla olemassa vain esittelylentoja varten. Esittelylennoista ei saa tulla organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa.
Jos toimintaan osallistuu muita kuin organisaation jäseniä, voivat kyseiset lennot olla ainoastaan pieni osa organisaation toimintaa. Pieneksi osaksi katsotaan Suomessa enintään 6 päivänä vuodessa tapahtuva esittelylentotoiminta. Päivittäisiä lentojen määriä ei ole rajoitettu. Esittelylennoilla käytettävä ilma-alus on joko organisaation omistama tai ilman miehistöä vuokrattu.
Lento on lyhytkestoinen lentokierros, jossa lentoon lähdön ja laskun on tapahduttava samalla lentopaikalla tai toimintapaikalla. Lennot on suoritettava päivällä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti.
Turvallisuudesta vastaavan henkilön on valvottava lentoja.
Esittelylennon voi suorittaa yksityislentäjän lupakirjan haltija, mutta lennosta peritty korvaus pitää tilittää kokonaan lentokerholle.

Suomessa ovat lisäksi voimassa seuraavat ilmailumääräyksen OPS M1-33 lisävaatimukset:
Esittelylentoja tarjoavan organisaation tulee pitää kirjaa tehdyistä esittelylennoista ja niiden määristä. Kirjanpitoon tulee merkitä vähintään seuraavat tiedot: lennon päivämäärä, ilma-aluksen rekisteritunnus ja ilma-aluksen ohjaaja. Kirjanpito tulee säilyttää vähintään 2 vuotta.
Esittelylentoja tarjoavan organisaation on määriteltävä kirjallisesti tällaisia lentoja suorittavat ohjaajat sekä ylläpitää listaa näistä ohjaajista. Kirjanpito tulee säilyttää vähintään 2 vuotta.
Esittelylentoihin käytettävällä ilma-aluksella on oltava voimassa oleva ICAO Annex 8 tai EASA -lentokelpoisuustodistus. Esittelylentoja ei voi suorittaa ilma-aluksen luvalla ilmailuun tai väliaikaisella luvalla ilmailuun. Näin ollen esittelylentoja ei voi suorittaa ultrakevyellä lentokoneella eikä muilla tyyppihyväksymättömillä ilma-aluksilla.
Esittelylentoja tarjoavan organisaation on varmistettava että matkustajalle on tiedotettu, että esittelylento ei täytä kaupallisen lentotoiminnan turvallisuus- ja vakuutusvaatimuksia.
Esittelylennoista on toimijan ilmoitettava toimintaa koskevat tiedot Trafin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoituslomake löytyy osoitteesta: https://www.trafi.fi/ilmailu/lentotoiminta/ei-kaupallinen_lentotoiminta_%28nco_ncc%29/esittelylennot_esittelykurssit_kustannusjakoperusteiset_yksityislennot

+ Lentokoulutuksen esittelylennot

Esittelylento ei ole koulutusorganisaation hyväksytyn koulutusohjelman mukainen lento esimerkiksi harrasteilmailun (purjelento, moottoripurjelento, ultrakevyet, autogyrot) esittely- ja tutustumiskurssilla (ilmailumääräys TRG M1-7) tai ensimmäinen koululento lentokoulutuksesta kiinnostuneille. Näissä eivät esittelylentojen vaatimukset ja kansalliset lisävaatimukset ole voimassa. Ensimmäisen koululennon toimintaohje löytyy Trafin verkkosivuilta.

+ Kustannusjakoperusteiset yksityislennot

Yksityislentojen kustannusten jakaminen tulee tapahtua seuraavasti:

  • Lentojen kustannukset voidaan jakaa sillä edellytyksellä, että kaikki välittömät kustannukset jaetaan kaikkien ilma-aluksessa olevien henkilöiden kesken (ohjaaja mukaan lukien), ja että niiden henkilöiden määrä, joiden kesken nämä kustannukset jaetaan, on rajoitettu kuuteen. EASA on määritellyt suorat kustannukset seuraavasti: polttoainekustannukset, laskeutumismaksut, lentokenttämaksut ja lentokoneen vuokra.
  • Yksityislentoja voi mainostaa ennakkoon, mutta mainonnassa on selkeästi ilmoitettava, että kyse on kustannusjakoperusteisesta yksityislennosta ja ettei kaupallisen ilmailun turvallisuus- ja vakuutusvaatimuksia noudateta. EASA sallii myös internet-portaalin kautta tapahtuvan markkinoinnin ( skyuber) ja on itse tehnyt sopimuksia vapaaehtoisista turvallisuusohjeista (safety charter) alalla olevien eurooppalaisten toimijoiden kanssa (Wingly, Coavmi ja Flyt).
  • Kustannusten jako on mahdollista myös ultrakevyellä lentokoneella tai muulla tyyppihyväksymättömällä ilma-aluksella lennettäessä. Lupa ilmailuun kuitenkin oltava.

Esittelylennoista tulee ilmoittaa Trafille Ilmoitus Esittelylennoista-lomakkeen mukaisesti joka löytyy seuraavasta linkistä: https://www.trafi.fi/ilmailu/lentotoiminta/ei-kaupallinen_lentotoiminta_%28nco_ncc%29/esittelylennot_esittelykurssit_kustannusjakoperusteiset_yksityislennot